Python for Data Science and Machine Learning (PY701)

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน + ฐานข้อมูล เพื่อปูทางสู่การเขียน Data Science + Machine Learning


สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python + Database สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนเขียนโปรแกรมและจัดการ Database เบื้องต้นได้ เพื่อปูทางสู่ Data Science + Machine Learning เนื้อหา 20 ชั่วโมง เหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อย ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถสมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย !
฿3000 ฿8700 66% off Buy now
จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สนี้
Buy as a gift
ซื้อคอร์สนี้เป็นของขวัญ
How to payment
วิธีการชำระเงิน

เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
มีโปรแกรมตรวจการบ้าน
สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
คอร์สมีอายุ 6 ปี
เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
ถามทาง Email / Facebook / เว็บ Q&A ได้ทันทีถ้าไม่เข้าใจ
ผู้สอนจบตรงสาย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม 10 ปี ++

คอร์ส Python for Data Science and Machine Learning (PY701)

ใน Course นี้จะเป็น Course สอน Python โดยรวบรัดด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้เรียนมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ภาษา Python แต่แน่นอนว่าอาจจะไม่ได้ลึกเท่า Course หลัก PY101 เพราะว่าเวลาน้อยกว่าสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาน้อย เน้นความรวดเร็วแต่เนื้อหาจะครอบคลุมการเขียนโปรแกรม Python ตั้งแต่เบื้องต้นจนไปถึงเรื่องระดับสูงขึ้นเช่น OOP และ Database รวมถึงการ Manipulate Data ง่าย ๆ ต่าง ๆ และมีสอน Network Programming ด้วยนิดหน่อยตลอดจนเนื้อหาด้าน Software Architecture ที่จำเป็นสำหรับเป็นตัวเริ่มต้นในการทำ Machine Learning

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียน Python เบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว
 • เป็นพื้นฐานสำหรับการทำ Machine Learning

PY701 เรียนอะไรบ้าง

 • Fundamental of Programming
 • Flowchart
 • Algorithm
 • Variable
 • If-Else
 • Control flow
 • Input/Output
 • File
 • Network
 • Math and Calculation
 • Loop
 • Loop2
 • build-in function
 • Project mini data science
 • list
 • tuple
 • dictionary
 • list of list
 • data manipulation
 • Database design
 • ER-diagram
 • Normalization
 • Case study
 • Software process
 • Case study II
 • SQL Command
 • Implement database programming
 • Web programming using python
 • Flask
 • data analysist
 • NumPy
 • Pandas
 • Scikit-learn
 • Jupyter Notebook on AWS
 • Implement Simple Machine Learning Model

ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มเรียน

 • การใช้ Computer เบื้องต้นเช่น แตก Zip File , แก้ virus , สร้าง File แก้นามสกุล File หา Path File ต่าง ๆ ในเครื่องตัวเอง
 • คณิตศาสตร์ม.ต้น, ม.ปลายบางเรื่อง เช่น Set , Function , Logics , Matrix , Vector , Complex Number (จริง ๆ ไม่จำเป็นแต่ถ้ารู้เราสามารถ ยืนยันได้ 99% ว่าเรียนจบแล้วเข้าใจแน่นอน )
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียน

 • วีดีโอเนื้อหารวมกว่า 20 ชั่วโมง
 • โจทย์ในโปรแกรม EPT_LAB มากกว่า 300 ข้อ
 • สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม EPT_Kids โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย EPT
 • สิทธิ์ในการถามคำถามเมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบและทำการบ้านครบ

 • เขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณทางวิทยาศาสตร์
 • เข้าใจศาสตร์ด้านการเขียนโปรแกรม Python
 • สามารถอธิบาย Process ในการสร้าง Software Computer ได้
 • เข้าใจคำสั่ง SQL
 • สามารถอ่าน Code Python ง่าย ๆ ได้เข้าใจ
 • เขียนคำสั่งทำงานต่าง ๆ ด้วย Python ได้
 • มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้เองในอนาคต

เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่อยากเขียนโปรแกรมภาษา Python เป็นแบบฉบับเร่งรัด
 • คนที่กำลังจะลง Course Machine Learning แต่ไม่สามารถเขียน Python ได้
 • คนที่กำลังจะลง Course Machine Learning แต่อยากทบทวน Python ก่อน เพื่อความปึก !
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้

ไม่เหมาะกับใคร

 • คนที่สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้อย่างคล่องแคล่วอยู่แล้ว
 • คนที่คิดว่าการเขียน Code ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก และคนที่ไม่ชอบคิดอะไรมากปวดหัว
 • คนที่พ่อแม่บังคับมาเรียนและไม่ได้อยากเรียน
 • คนไม่ชอบคิดเพราะว่าเราไม่ได้สอนแบบจับมือทำ แต่สอนให้คิดได้เองจะทำวิธีไหนก็ได้ให้ผลลัพธ์ถูกต้อง

สรุป

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python + Database หลักสูตรเร่งรัด เพื่อปูพื้นฐานสู่การเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน หรืออาจจะเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่ไม่สามารถประยุกต์เองได้ ก็สามารถเรียนกับทาง EPT ได้

คอร์สของเราสอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ทำงานจริงในโปรเจกต์ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เราสอนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการประยุกต์ระดับสูง สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่ายทั้งเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนกับเราจนจบและทำการบ้านครบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้ วัยเรียนสามารถสอบได้คะแนนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน วัยทำงานสามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง รวมทั้งต่อยอดเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นเองได้

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียน Python แบบจัดเต็ม ขอแนะนำ

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบจัดเต็มคุ้มสุด ๆ ขอแนะนำ

สำหรับผู้ที่เรียนคอร์สนี้จบแล้วต้องการไปต่อทาง Machine Learning ขอแนะนำ

ตัวอย่างโปรเจกต์ของนักเรียน EPT https://expert-programming-tutor.com/example_project.php

วิดีโอแนะนำคอร์สภาษา Python

00_INTRO_AND_HOW_TO_USE_PROGRAM
01_PY701_SECTION_1
02_PY701_SECTION_2
03_PY701_SECTION_3
04_PY701_SECTION_4

No announcements yet