Computer Science And Programming สำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม (LV_AL_01)

คอร์สเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรมทุกเพศทุกวัย


สอนพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมแบบไม่เครียด เหมาะสำหรับเด็ก ๆ และผู้เริ่มต้นเรียนเขียนโปรแกรม เนื้อหากว่า 33 ชั่วโมง ตัดมาจากหลักสูตร A-Level ของประเทศอังกฤษ ฝึกฝนการคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่โปรแกรมเมอร์ระดับเทพในอนาคต
฿5300 ฿6300 16% off Buy now
จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สนี้
วิธีการชำระเงิน
เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
มีโปรแกรมตรวจการบ้าน
สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
คอร์สมีอายุ 6 ปี
เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
กรณีเรียนแล้วสงสัยสามารถถามทาง Email, Facebook หรือเว็บ Q&A ได้ทันที
ผู้สอนจบตรงสาย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม 10 ปี ++

Computer Science And Programming สำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม (LV_AL_01)

Computer Science And Programming สำหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรม (LV_AL_01)

เหมาะสำหรับเด็กระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6 และผู้ใหญ่ที่อยากเริ่มเรียนอะไรง่าย ๆ ก่อน

ใน Course นี้จะเป็นการสอน Computer Science และ Computer Programming สำหรับ เด็กๆหรือผู้ใหญ่ที่ต้องการมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการทำงานของ Computer

(Course สำหรับเด็กและผู้สนใจ ด้าน Computer Science)

วัตถุประสงค์ของ Course

การที่จะเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่ดีได้นั้นไม่ใช่เพียงแต่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมเพียงอย่างเดียวต้องมีความรู้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยดังจะเห็นได้จากคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มีการเรียนเขียนโปรแกรมเป็นหน่วยกิจประมาณ 30-40% เท่านั้นแต่ว่ามีวิชาอื่นๆด้วยที่เกี่ยวข้อง

ที่นี้พอเรามาทำการเรียนการสอนแบบระบบ non-university ซึ่งผู้เรียนมุ้งเน้นไปเพื่อทำงานและเป็นประสบการณ์ชีวิตด้านการเขียนโปรแกรมเราพบปัญหากับนักเรียนบางท่านที่ไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้อง หรือเรียนกว่าไม่มี สัมมาทิฏฐิ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

Course นี้เกิดขึ้นมาจากปัญหาที่ผมสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วพบว่า นักเรียนบางส่วนไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Computer เลย หรือมีแต่น้อย เช่นบางคนอาจจะชอบเล่นเกม จึงมาเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือนักเรียนบางท่านที่อาจจะเรียนจบระดับมหาวิทยาลัยแล้วเมื่อไปทำงานมีความต้องการใช้การเขียนโปรแกรมเพื่องานต่างๆ เช่นวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจน Database หรือ โปรแกรมทางธุรกิจโดยทั่วๆไป บางครั้งการเริ่มเรียนเขียนโปรแกรมเลยโดยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานมันเป็นเรื่องที่ยากและใช้พลังงานอย่างมาก และอาจจะทำให้ผู้เรียนบางคนเกิดความท้อ เพราะ Course เรียนเขียนโปรแกรมต่างๆ ที่ Expert-Programming-Tutor ค่อนข้างที่จะจริงจังและลงลึกไม่เหมือนที่อื่นเพื่อให้จบมาสามารถเขียนโปรแกรมได้จริงๆ

นี่คือสิ้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่คนอยากจะเรียน Machine Learning โดยละทั้งพื้นฐาน

Course นี้ วัตถุประสงค์คือเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Computer โดยเนื้อหาจะตัดส่วนนำมาจาก หลักสูตร A-Level ของอังกฤษ ตั้งแต่พื้นฐานเลย ทำให้นักเรียนเข้าใจการทำงานของ Computer เข้าใจการทำงานของระบบรหัสเข้าใจ ระบบ Binary เข้าใจเรื่องของ Transistor , CPU ตลอดจนเรื่อง Digital Logics ต่างๆ And ,OR , NOT

หลังจากเรียน Course นี้จบแล้ว นักเรียนควรจะมีความรู้สึกว่า "เห้ย Computer ที่มันสุดอดเลยกว่าจะเป็น Computer ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้แกผ่านอะไรมาเหมือนกันนิ และตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่า คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำคัญกับการเขียนโปรแกรมและการจะเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่ดีต้องรู้ทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์"

และยังมีเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้การเขียนโปรแกรมรูปแบบ ลากว่างด้วยโปรแกรมของ EPT เอง ที่ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้นที่มีความสามรถทำอะไรได้หลากหลายในระดับที่ใช้งานจริงทางธุรกิจได้เลย

EPT-SUIT ทำอะไรได้บ้าง

 1. ทำ GUI บนระบบปฏิบัติการ Windows
 2. ทำ WEB SITE ได้โดยมี Build-in Framework ที่ทำงานได้จริงสามารถรับ HTTP GET/POST ตลอดจน JSON และอื่นๆได้
 3. สามารถเชื่อมต่อกับ Database ได้โดยมี Framework support ทั้ง SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT
 4. สามารถเขียน เกม 2D ได้
 5. มีคัวสอน Tutorial ในรูปแบบของ Game ทั้งเรื่องการใช้ Computer เบื้องต้น เรื่องของการเขียนโปรแกรม
 6. จัดการเขียนอ่าน File ใน Local Syste
 7. วาด Graph ต่างๆเช่น Graph แท่ง , เส้น
 8. อื่นๆ

เนื้อหา

การเรียนการสอนจริงอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตามนี้และจะมีการเพิ่มลดบางหัวข้อตามความเหมาะสม

PART—01 เตรียมความพร้อม

01

 1. Computer คืออะไร
 2. ประวัติของ Computer การคิดค้น โดยละเอียด
 3. Computer ในปัจจุบันไปอยู่ที่ไหนบ้าง
 4. IOT คืออะไร
 5. Tablet Computer , Notebook Computer ,Desktop Computer , Server Computer เหมือนกันแตกต่างกันอย่างไร Design , CPU , OS , Hardware
 6. การทำงานของ Computer
 7. Input, Output, Process , Memory
 8. Code รหัส ทุกอย่างของ Computer คือรหัส
 9. รหัสเลขฐาน 2
 10. รหัสมอร์ส
 11. อักษรเบรลล์
 12. Data Representation
 13. ASCII, UTF-8
 14. Image Representation
 15. เลขฐาน 2 ,8,16
 16. การแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10
 17. การแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2

02

 1. การส่งรหัส การแทนข้อมูลด้วยเลขฐาน 2
 2. การสื่อสาร Full, Half Duplex
 3. การแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 8 และการแปลงกลับ
 4. การแปลงเลขฐาน 2เป็น ฐาน 16และการแปลงกลับ
 5. หน่วยของ Computer
 6. Why Binary?
 7. Integer Representation การแทนจำนวนเต็มด้วย Computer
 8. Power
 9. Root
 10. เศษส่วน
 11. ทศนิยม
 12. การแทนทศนิยมด้วย Computer

03

 1. Algorithm คืออะไร
 2. Algorithm สำคัญอย่างไร
 3. การแทนข้อความและตัวอัหษรใน Computer
 4. รหัส ASCII
 5. String
 6. ทบทวนความรู้เรื่อง Data Representation
 7. CPU คืออะไร
 8. การทำงานของ CPU
 9. 32bit vs 64 bit
 10. GPU คืออะไร
 11. การทำงานของ GPU
 12. การทำงานแบบขนาน
 13. Image Representation
 14. Color Model
 15. Sound Representation
 16. Sampling
 17. ปัญหาของ Sampling Rate

PART—02 Computer Programming โดยใช้ Python , EPT -LEARNING-SUIT

เนื้อหาส่วนนี้จะค่อนข้างยาวและมีการเรียนที่ซับซ้อนจะขอเขียนหัวข้อแต่เพียงย่อๆ

 1. Variable ตัวแปร
 2. แนะนำ Compiler และ Editor
 3. Algorithm และ Flowchart
 4. If-Else
 5. การเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ
 6. การทำงานซ้ำ
 7. Project นาฬิกา
 8. Project เขียนเกม
 9. Loop แบบซับซ้อน
 10. Python
 11. แนะนำการใช้งานโปรแกรม Python
 12. Javascript
 13. การเขียนโปรแกรมบน Windows แบบง่ายๆ

PART—03 การทำงานของ Computer , Transistor , Logic Gate

เนื้อหาในส่วนนี้นักเรียนจะได้ทราบการทำงานของ Computer และวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1

 1. โครงสร้าง Atom
 2. Valence Electron
 3. ระดับพลังงานของ Electron
 4. ตารางธาตุ
 5. Atom ของ ธาตุ Si
 6. Diode
 7. Transistor ทำงานอย่างไร
 8. Mosfet ทำงานอย่างไร
 9. ทบทวนระบบเลขฐาน 2

2

 1. Digital Logics
 2. AND GATE
 3. OR GATE
 4. Combinational logic
 5. วงจรบวกเลข Full-Adder
 6. วงจรลบเลข 2's Complement
 7. เทคนิกสุดยอดที่จะทำให้คุณเป็นโปรแกรมเมอร์ขั้นเทพ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัคร Course นี้

 1. Login เข้าสู่โปรแกรม EPT-KIDS
 2. Login เข้าสู่โปรแกรม EPT-LAB (สำหรับส่งการบ้าน)
 3. เนื้อหา Video ที่ท่านจะได้เรียนประมาณ 12 ครั้งครั้งละ ประมาณ 3 ชั่วโมง
 4. สามารถสอบถามปัญหาและ Support ได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/Expert.Programming.Tutor/ หรือทาง Email : ntprintf@gmail.com

สิ่งที่จะได้เมื่อเรียนจบและทำการบ้านครบ

 1. ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. สามารถออกแบบและสร้าง Algorithm ได้

Course (LV_AL_01) นี้เหมาะกับใคร

 1. เด็กที่อายุ 8 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ใหญ่ที่จ้องการทราบเรื่องของ Computer การเขียนโปรแกรม และการทำงานเบื้องต้น
 3. คนที่อยากเป็นนัก Data Sciece แต่ไม่ทราบว่า Transistor ทำงานอย่างไร
 4. คนที่อยากทำงานด้าน AI / Machine Learning ที่ไม่ได้อยากแค่รู้แบบผิวเผนแต่อย่ากรู้แบบลึกๆ

รูปจากใน Course

Algorithm และการทำงาน ทดลองทำเกมดู สร้างเครื่องคิดเลข สร้าง WEB จาก EPT-KIDS

** เคยสงสัยไหมว่าในสมัยก่อนที่เราจะมี Computer ใช้อย่างแพร่หลายเขาสร้างของเจ๋งๆแบบนี้ได้อย่างไรกัน เครื่อง ิblack bird การไปลงดวงจันท์ หรือ โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์

ของพวกนี้สร้างมาในยุคก่อน Computer ทั้งนั้น เขาสร้างได้อย่างไรกันเราจะมาได้เรียนใน Course นี้เลยครับผม

00_INTRO
01_INTRODUCTION_TO_COMPUTER_WORLD_01
02_INTRODUCTION_TO_COMPUTER_WORLD_02
03_INTRODUCTION_TO_COMPUTER_WORLD_03
04_LET'S_LEARN_ABOUT_EPT_KIDS
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม EPT Kids
05_PROGRAMMING_01
06_PROGRAMMING_02
07_PROGRAMMING_03
08_PROGRAMMING_APPLICATION
09_PROGRAMMING_EXAMPLE_PROJECT
10_PROGRAMMING_LOOP
11_COMPUTER_SCIENCE_01
12_COMPUTER_SCIENCE_02
13_COMPUTER_SCIENCE_03

No announcements yet