Terms and Conditions and Privacy Policy

ข้อตกลงและเงื่อนไขรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัว

การจ่ายเงินในนามบริษัทกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่และดำเนินการจ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อน

 1. ต่อไปจะใช้คำว่า ผู้เรียน หรือว่า ผู้สมัคร แทนผู้ที่มาสมัครเรียนกับทาง EPT

 2. การเรียนเขียนโปรแกรมกับทางเราเราสอนเป็นภาษาไทย แต่เนื้อหาและโจทย์บางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนต้องสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ และอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

 3. การเรียนเขียนโปรแกรมต้องทำแบบฝึกหัดเป็นปริมาณมากจึงจะเข้าใจอย่างแท้จริง ถ้ามาเรียนแล้วไม่ทำแบบฝึกหัดแล้วคาดหวังว่าจะเข้าใจก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก

 4. ถ้างงหรือสงสัยให้สอบถามผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งการตอบคำถามอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนการเรียนที่อาคารของเรา สำหรับนักเรียนคอร์ส Online ขอให้ทำใจเรื่องนี้ด้วย แต่เรากำลังพัฒนาความเร็วในการตอบคำถามเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะตอบคำถามเร็วช้าแค่ไหนเนื่องจากขึ้นอยู่กับปริมาณคำถามและนักเรียนที่เรียนในช่วงเวลานั้น ๆ

 5. การ copy และ การขโมย ข้อมูลของเราถือเป็นความผิดทางอาญา เราจะดำเนินการจนถึงที่สุดและผู้เรียนที่ทำการ copy หรือขโมยข้อมูลจะหมดสิทธิ์เรียนคอร์สนั้น ๆ ทันที และไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น ห้าม copy เสียง ห้ามบันทึกเสียง โดยใช้อุปกรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ห้ามบันทึกภาพทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพขยับ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของวีดีโอ ห้ามนำกล้องถ่ายภาพ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถบันทึกภาพได้ เช่น กล้อง webcam กล้องจาก โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายวีดีโอ กล้องที่ติดอยู่บนคอมพิวเตอร์ มาบันทึกวีดีโอ และทุกสิ่งทุกอย่างของเรา

 6. ลิขสิทธิ์ในบทเรียน (Video, บทความ, โจทย์ และอื่นๆ) เป็นของผู้จัดทำ ผู้จัดทำมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไข ลบ เพิ่ม เปลี่ยนลำดับเนื้อหาใหม่ได้โดยไม่ต้องเเจ้งผู้เรียนล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อทำให้เนื้อหาที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ปรับปรุงให้ทันสมัย และอื่นๆ ตามผู้จัดทำเห็นสมควร

 • ผู้เรียนเป็นผู้จ่ายเงินซื้อบทเรียน แต่ผู้เรียนไม่ได้สิทธิ์ในการเผยเเพร่บทเรียน, ทำซ้ำ, Download
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงบทเรียนไม่สามารถส่งต่อให้บุคคลอื่นได้ โดยผู้เรียนที่มีสิทธิ์ซื้อบทเรียนต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่สามารถเป็นนิติบุคคลได้
 1. การเรียนต้องใช้ความเร็ว Internet ขั้นต่ำ 16 Mbps (Mega-bit per sec) หรือ 2MBps (Mega-byte per sec) แต่เเนะนำที่ความเร็ว 32 Mbps (Mega-bit per sec) หรือ 4MBps (Mega-byte per sec) ขึ้นไป สามารถตรวจสอบความเร็ว Internet ที่ใช้อยู่ได้ที่ https://fast.com/

 2. คอร์ส Online ไม่มีรับประกันผลการเรียน แต่ถ้าผู้เรียนจำคณิตศาสตร์ ม. ต้น และ ม. ปลายได้ รวมทั้งทำแบบฝึกหัดของเราทั้งหมด ก็ไม่ต้องกังวลไป

 3. กลยุทธ์ในการเรียนให้ได้ผลดีคือการเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรเรียนอัด ๆ จนเกินไปเพราะจะทำให้เรียนไม่รู้เรื่องและงงมาก ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดด้วยจึงจะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

 4. ผู้เรียนต้องเข้าใจว่าการเรียนเขียนโปรแกรมต้องมีการฝึกฝนและทำการบ้าน จึงจะเกิดการพัฒนาฝีมือและการเรียนเขียนโปรแกรมต้องลงมือทำจริงเยอะ ๆ

 5. การจ่ายเงินในนามบริษัทกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง

 6. คอร์ส Online เราเปลี่ยนเป็นอายุ 3 ปีโดยถ้าผู้เรียนเรียนไม่จบ สามารถส่งอีเมลมาเพื่อให้ยืดอายุ course ได้อีก 7 ปี รวมเป็น 10 ปี

 7. การเรียนเขียนโปรแกรมกับ EPT ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ม.ต้น และบางเรื่องของ ม.ปลาย สำหรับคอร์ส J103, J104, C101, CS101, CS102, VB101, VB102, PHP101 และผู้เรียนต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ทุกเรื่องแบบลงลึกของทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย สำหรับคอร์ส DATA STRUCTURE และคอร์ส ALGORITHM ส่วนคอร์สอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ผู้เรียนกรุณาถามผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ก่อนสมัคร และทุกคอร์สผู้เรียนต้องสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ คำว่า “มีพื้นฐานคณิตศาสตร์” คือ มีพื้นฐานจริง ๆ ไม่ใช่ผู้เรียนบอกว่าตนเองมีพื้นฐาน แต่แก้สมการพหุนามกำลังสองไม่ได้ หรือบอกว่ามีพื้นฐาน แต่ 3 + 4 * 2 บอกว่า = 14 โดยทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามคณิตศาสตร์ทุกกรณี

 8. สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนคอร์สที่เป็นคอร์สที่มี prerequisite ทางเราจะมีแบบทดสอบให้ทำก่อนเริ่มเรียน (ทั้งทำในคอมพิวเตอร์ และทำในกระดาษ) กรณีที่ทำแบบทดสอบไม่ผ่าน กรุณาลงคอร์สตามที่ เจ้าหน้าที่แนะนำ ถ้าผู้เรียนไม่ลงคอร์สตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ ทางเราขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามต่าง ๆ ทุกกรณี

 9. การเรียนเขียนโปรแกรมกับ EPT ผู้เรียนต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น แตก zip file เป็น / ดาวน์โหลดโปรแกรมจากอินเตอร์เน็ตได้ / กำจัด virus malware รวมถึงกำจัดโปรแกรมพวก baidu-spark browser / รู้จักเรื่องของ path และ directory ในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หา file ที่ตัวเอง save เองไม่เจอ โดยทางเราจะไม่ตอบคำถามที่เป็นทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน รวมถึงปัญหาการติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ ปัญหาต่ออินเตอร์เน็ตไม่ติด และปัญหาในแนวนี้ทั้งหมด

 10. การตอบคำถาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามแก่ผู้เรียนที่ไม่ทำการบ้านตามคอร์สที่เรียน รวมทั้งการบ้านที่ทางเรากำหนด, ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์, ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ, ผู้เรียนที่ไม่เรียนเนื้อหาตามลำดับที่ทางเรากำหนด, ผู้เรียนที่เรียนทั้งวัน อัด ๆ ติด ๆ กัน, ผู้เรียนที่ไม่เรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ คำว่า “ต่อเนื่องสม่ำเสมอ” คือ เรียนสัปดาห์ละ 20 วีดีโอขึ้นไป, ผู้เรียนที่เข้ามาเรียนนาน ๆ ครั้ง เพราะตอบไปผู้เรียนก็ไม่เข้าใจอยู่ดี

 11. คอร์ส Online เป็นสิทธิ์ในการเรียนของนักเรียนที่ซื้อคอร์สคนเดียวเท่านั้น ทางเราไม่อนุญาตให้นำคอร์สของเราไปให้ผู้อื่นดู ถ้าทางระบบสุดยอด AI ของเราทราบ ระบบจะยกเลิกสมาชิกของ User นั้นทันที ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถเรียนได้และไม่สามารถขอคืนเงินได้

 12. EPT จะปิดทุกวันจันทร์และจะมีปิดเพิ่มเติมในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามในวันที่ปิด

 13. นอกเหนือจากกฎที่ได้แจ้งไปแล้ว ทาง EPT สามารถเพิ่มเติมกฎได้ตามที่ผู้สอนเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 14. การที่ทางโรงเรียนมีข้อตกลงตามข้างบนเนื่องจากต้องการปกป้องสิทธิ์ของผู้เรียนเอง และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ

 15. ทาง EPT ไม่มีนโยบาย ทำการบ้าน ทำ project ให้ผู้เรียนในทุก ๆ กรณี แต่ผู้เรียนสามารถเอาการบ้าน / project ที่มหาวิทยาลัยมาถามได้ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้เรียนจะต้องทำการบ้านของเราและเรียนมาให้ถึงเรื่องที่จะถามก่อนทั้งหมดแล้ว และต้องเรียนโดยเรียงเนื้อหาตามลำดับที่ทางเรากำหนดไว้

 16. การเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของทาง EPT ไม่อนุญาตให้ผู้เรียนเรียนข้ามบทเรียนที่ทางเราวางลำดับเนื้อหาการเรียนไว้ให้ ยกเว้นกรณีได้รับการอนุญาตจากครูผู้สอนเท่านั้น โดยผู้เรียนจะต้องทำโจทย์ตามที่กำหนดได้ก่อนจึงจะสามารถข้ามบทเรียนนั้น ๆ ได้

 17. การเรียนของเราโหดกว่าที่อื่นเนื่องจากเนื้อหาเยอะเหมือนเรียนในมหาวิทยาลัย 0.5 - 2.5 ปี กรุณาทำใจไว้ก่อนว่าจะต้องเหนื่อยถึงจะเขียนโปรแกรมเป็น

 18. เนื้อหาที่ทางเราสอนมีการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องเสมอ แต่เราไม่อาจรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา 100% ได้ ทางเราไม่รับประกันความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากการเรียนและหรือการนำบทเรียนไปใช้ ทั้งทางกาย ทางทรัพย์สิน หรือทางจิตใจ ผู้เรียนต้องทราบแน่ชัดว่า Code หรือสิ่งต่าง ๆ ที่ตัวเองกำลังจะกระทำคืออะไร การใช้งาน Code หรือความรู้ที่ได้จากบทเรียนต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนใช้กับสิ่งมีชีวิตจริง ๆ ทุกครั้ง

 19. สมัครแล้วไม่มีการคืนเงินใด ๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถย้ายคอร์สเรียน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเรียนให้กับผู้อื่นได้ ก่อนสมัครกรุณาแน่ใจจริง ๆ ว่า มีเวลาว่างและสามารถมาเรียนได้ ผู้เรียนต้องมั่นใจจริง ๆ ว่ามีเวลาว่างและสามารถมาเรียนได้ ทั้งนี้ผู้เรียนได้อ่านข้อมูลในหน้าเว็บ http://expert-programming-tutor.com โดยเฉพาะหน้าคำถามที่พบบ่อยอย่างครบถ้วนแล้วทำความเข้าใจเรียบร้อยและยอมรับในข้อตกลงนั้น ๆ แล้ว และสัญญาว่าจะทำตามนั้น กรณีผู้เรียนประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเช่น แขนขาด ขาขาด หรือป่วยฉับพลัน (มีใบรับรองแพทย์) ทางเราจะต่ออายุคอร์สให้ตามที่ EPT เห็นสมควร (การต้องไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ ไม่ถือเป็นอุบัติเหตุ ไม่สามารถคืนเงิน หรือยืดอายุคอร์สได้) และไม่สามารถโอนคอร์สให้บุคคลอื่นได้

 20. EPT มีสิทธิ์ยกเลิกคอร์สเรียนที่นักเรียนสมัครแล้วโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งเหตุผล (สำหรับข้อนี้ นร. แบบปกติไม่ต้องห่วง เรามีไว้สำหรับ นร. ที่มีพฤติกรรมจงใจ Copy ข้อมูล, สมัครคนเดียวเรียนทั้งแผนก ตั้งแต่ทำการสอนมาเราใช้ข้อนี้แค่ครั้งเดียว กับ บริษัทยักษ์ที่เห็นแก้ได้ที่สุดในไทย สมัครคนเดียวเรียนทั้ง Office )

 21. ผู้สมัครเรียนมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ไม่ได้อยู่ในอาการมึนเมาสุราหรือสารอย่างอื่น ระหว่างที่อ่านข้อความนี้และระหว่างที่ลงชื่อ นอกจากนี้ผู้เรียนอยากเรียนเองไม่ได้ถูกใครบังคับให้มาเรียน

 22. โดยการสมัครเรียน ทุกคอร์สของ EPT ข้าพเจ้าได้อ่านทำความเข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงและกฎนี้แล้ว การกดปุ่ม Pay with PayPal or Pay with Visa / MasterCard credit cards via PayPal จ่ายด้วย PayPal หรือจ่ายด้วยบัตรเครดิต Visa / MasterCard ผ่านระบบ PayPal หรือ Pay with Visa / MasterCard / JCB cards via Omise หรือจ่ายด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิตผ่านระบบชำระเงินของโอมิเซะ หรือการจ่ายเงินเพื่อสมัครเรียนผ่านวิธีใด ๆ ก็ตาม มีค่าเทียบเท่ากับการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าผู้สมัครได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดแล้ว