คอร์สเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (PE01)

คอร์สเรียนสำหรับนักเรียนม.ต้น + ม.ปลายที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์


สอนพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์
฿5300 ฿8800 40% off Buy now
จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สนี้
Buy as a gift
ซื้อคอร์สนี้เป็นของขวัญ
How to payment
วิธีการชำระเงิน

เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
มีโปรแกรมตรวจการบ้าน
สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
คอร์สมีอายุ 6 ปี
เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
ถามทาง Email / Facebook / เว็บ Q&A ได้ทันทีถ้าไม่เข้าใจ
ผู้สอนจบตรงสาย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม 10 ปี ++

คอร์สเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (PE01)

เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

ใน Course นี้จะเป็นการสอน Computer Science และ Computer Programming สำหรับนักเรียนที่ต้องการมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมและการทำงานของ Computer เพื่อเตรียมตัวก่อนเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของ Course

เตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหา

การเรียนการสอนจริงอาจจะไม่ได้เรียงลำดับตามนี้และจะมีการเพิ่มลดบางหัวข้อตามความเหมาะสม

PART—01 เตรียมความพร้อม

01

 1. Computer คืออะไร
 2. ประวัติของ Computer การคิดค้น โดยละเอียด
 3. Computer ในปัจจุบันไปอยู่ที่ไหนบ้าง
 4. IOT คืออะไร
 5. Tablet Computer , Notebook Computer ,Desktop Computer , Server Computer เหมือนกันแตกต่างกันอย่างไร Design , CPU , OS , Hardware
 6. การทำงานของ Computer
 7. Input, Output, Process , Memory
 8. Code รหัส ทุกอย่างของ Computer คือรหัส
 9. รหัสเลขฐาน 2
 10. รหัสมอร์ส
 11. อักษรเบรลล์
 12. Data Representation
 13. ASCII, UTF-8
 14. Image Representation
 15. เลขฐาน 2 ,8,16
 16. การแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 10
 17. การแปลงเลขฐาน 10 เป็น ฐาน 2

02 ทบทวนคณิตศาสตร์

 1. การส่งรหัส การแทนข้อมูลด้วยเลขฐาน 2
 2. การสื่อสาร Full, Half Duplex
 3. การแปลงเลขฐาน 2 เป็น ฐาน 8 และการแปลงกลับ
 4. การแปลงเลขฐาน 2เป็น ฐาน 16และการแปลงกลับ
 5. หน่วยของ Computer
 6. Why Binary?
 7. Integer Representation การแทนจำนวนเต็มด้วย Computer
 8. Power
 9. Root
 10. เศษส่วน
 11. ทศนิยม
 12. การแทนทศนิยมด้วย Computer

03

 1. Algorithm คืออะไร
 2. Algorithm สำคัญอย่างไร
 3. การแทนข้อความและตัวอัหษรใน Computer
 4. รหัส ASCII
 5. String
 6. ทบทวนความรู้เรื่อง Data Representation
 7. CPU คืออะไร
 8. การทำงานของ CPU
 9. 32bit vs 64 bit
 10. GPU คืออะไร
 11. การทำงานของ GPU
 12. การทำงานแบบขนาน
 13. Image Representation
 14. Color Model
 15. Sound Representation
 16. Sampling
 17. ปัญหาของ Sampling Rate

PART—02 Computer Programming โดยใช้ Python , EPT -LEARNING-SUIT

เนื้อหาส่วนนี้จะค่อนข้างยาวและมีการเรียนที่ซับซ้อนจะขอเขียนหัวข้อแต่เพียงย่อๆ

 1. Variable ตัวแปร
 2. แนะนำ Compiler และ Editor
 3. Algorithm และ Flowchart
 4. If-Else
 5. การเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณ
 6. การทำงานซ้ำ
 7. Project นาฬิกา
 8. Project เขียนเกม
 9. Loop แบบซับซ้อน
 10. Python
 11. แนะนำการใช้งานโปรแกรม Python
 12. Javascript
 13. การเขียนโปรแกรมบน Windows แบบง่ายๆ

PART—03 การทำงานของ Computer , Transistor , Logic Gate

เนื้อหาในส่วนนี้นักเรียนจะได้ทราบการทำงานของ Computer และวิทยาศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

1

 1. โครงสร้าง Atom
 2. Valence Electron
 3. ระดับพลังงานของ Electron
 4. ตารางธาตุ
 5. Atom ของ ธาตุ Si
 6. Diode
 7. Transistor ทำงานอย่างไร
 8. Mosfet ทำงานอย่างไร
 9. ทบทวนระบบเลขฐาน 2

2

 1. Digital Logics
 2. AND GATE
 3. OR GATE
 4. Combinational logic
 5. วงจรบวกเลข Full-Adder
 6. วงจรลบเลข 2's Complement
 7. เทคนิกสุดยอดที่จะทำให้คุณเป็นโปรแกรมเมอร์ขั้นเทพ

EPT-SUIT ทำอะไรได้บ้าง

 1. ทำ GUI บนระบบปฏิบัติการ Windows
 2. ทำ WEB SITE ได้โดยมี Build-in Framework ที่ทำงานได้จริงสามารถรับ HTTP GET/POST ตลอดจน JSON และอื่นๆได้
 3. สามารถเชื่อมต่อกับ Database ได้โดยมี Framework support ทั้ง SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT
 4. สามารถเขียน เกม 2D ได้
 5. มีคัวสอน Tutorial ในรูปแบบของ Game ทั้งเรื่องการใช้ Computer เบื้องต้น เรื่องของการเขียนโปรแกรม
 6. จัดการเขียนอ่าน File ใน Local Syste
 7. วาด Graph ต่างๆเช่น Graph แท่ง , เส้น
 8. อื่นๆ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัคร Course นี้

 1. Login เข้าสู่โปรแกรม EPT-KIDS
 2. Login เข้าสู่โปรแกรม EPT-LAB (สำหรับส่งการบ้าน)
 3. เนื้อหา Video ที่ท่านจะได้เรียนประมาณ 12 ครั้งครั้งละ ประมาณ 3 ชั่วโมง
 4. สามารถสอบถามปัญหาและ Support ได้ทาง Facebook https://www.facebook.com/Expert.Programming.Tutor/ หรือทาง Email : ntprintf@gmail.com

สิ่งที่จะได้เมื่อเรียนจบและทำการบ้านครบ

 1. ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. สามารถออกแบบและสร้าง Algorithm ได้

Course PE01 นี้เหมาะกับใคร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการเตรียมตัวก่อนเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทักษะที่ต้องมีก่อนเริ่มเรียน

 1. การใช้คอมพิวเตอร์ Windows (Course นี้ Software ที่ใช้ไม่มีของ Mac ผู้เรียนต้องใช้ Windows เท่านั้น) เช่น การสร้างและจัดการ File (create / edit / delete)
 2. รู้จักและเคยแตก zip file
 3. การใช้ mouse click ซ้าย/ขวา
 4. การพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องคล่อง แต่ต้องหา ตัวอักษรเองเจอว่าอยู่ตรงไหนใน keyboard เช่น ตัว "ฌ" หรือ "|"
 5. Computer ที่ใช้ต้องมี keyboard และ mouse
 6. อ่านจับใจความภาษาไทยที่มีความยาว 3 ย่อหน้า 300 คำ และ ภาษาอังกฤษ 1 ย่อหน้าหรือ 50 คำได้
 7. มีความอดทน นั่งนิ่งๆ นานๆ ได้ไม่แว็บไปเล่นเกมหรือ ดู youtube

คณิตศาสตร์ที่ต้องทราบก่อนเริ่มเรียน

คณิตศาสตร์ประถมศึกษา(ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา)

 1. ทิศ แผนที่และแผนผัง (สำหรับทำเกมให้ตัวละครเดินๆ )
 2. การดูนาฬิกาแบบเข็ม (สำหรับทำโปรเจ็กต์นาฬิกา )
 3. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร (ใช้ในทุกเรื่อง)
 4. ตัวประกอบของจำนวนนับ (สำหรับทำความเข้าใจเรื่องรหัส และโจทย์บางข้อในโปรแกรมตรวจการบ้าน แต่จริงๆ ไม่จำเป็นมาก)
 5. ครน. หรม. จำนวนเฉพาะ (สำหรับทำความเข้าใจเรื่องรหัส และโจทย์บางข้อในโปรแกรมตรวจการบ้าน แต่จริงๆ ไม่จำเป็นมาก)
 6. มุม (สำหรับทำเกมให้ตัวละครเดินๆ )
 7. เส้นขนาน (สำหรับทำเกมให้ตัวละครเดินๆ )
 8. สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น (สำหรับทำความเข้าใจเรื่องรหัส และโจทย์บางข้อในโปรแกรมตรวจการบ้าน จำเป็นมาก)
 • ค่าเฉลี่ยน
 • ค่ามากที่สุด
 • ค่าน้อยที่สุด
 • ค่ามัธยฐาน
 • การนับ (ใช้ในทุกเรื่อง) "เช่น มีปากกา 5 แท่ง แต่ละแท่งมีสีคนละสีกัน มีกล่องดินสอ 6 กล่องแต่ละกล่องมีลายการ์ตูนคนละลายกัน เราสามารถจัดปากกาลงกล่องได้กี่วิธี โดยที่ กล่องหนึ่งกล่องมีปากกาได้หลายแท่ง ปากกาแต่ละแท่งในกล่องจะอยู่แบบไหนในกล่องก็ได้ "
 1. เศษส่วน (ใช้ในทุกเรื่อง มีสอนทวนใน Course)
 2. การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน (ใช้ในทุกเรื่อง มีสอนทวนใน Course)
 3. ทศนิยม (ใช้ในทุกเรื่อง)
 4. การบวก การลบ การคูณทศนิยม (ใช้ในทุกเรื่อง)
 5. บทประยุกต์ของเศษส่วนและทศนิยม (ใช้ในทุกเรื่อง)
 6. รูปทรง (สำหรับทำโจทย์ในโปรแกรมตรวจการบ้าน)
 7. รูปสี่เหลี่ยม (สำหรับทำโจทย์ในโปรแกรมตรวจการบ้าน)
 8. รูปสามเหลี่ยม (สำหรับทำโจทย์ในโปรแกรมตรวจการบ้าน)
 9. รูปวงกลม (สำหรับทำโจทย์ในโปรแกรมตรวจการบ้าน)
 10. พื้นที่และเส้นรอบรูปของรูปทรง (สำหรับทำโจทย์ในโปรแกรมตรวจการบ้าน)
 11. รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก (สำหรับทำโจทย์ในโปรแกรมตรวจการบ้าน)
 12. สมการและการแก้สมการ 1 ตัวแปร (ใช้ในทุกเรื่อง)
 13. สมการและการแก้สมการ ของเศษส่วน (ใช้ในทุกเรื่อง)
 14. สมการและการแก้สมการ ของทศนิยม (ใช้ในทุกเรื่อง)
 15. แผนภูมิแท่ง
 16. การแสดงข้อมูลแบบบตาราง

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ควรรู้(ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษา)

 1. ระบบพิกัด X,Y (สำหรับทำเกมให้ตัวละครเดินๆ )
 2. สมการและการแก้ระบบสมการ 2 ตัวแปร
 3. เลขยกกำลัง (สำหรับเรื่องการเข้ารหัส เลขฐานสอง การทำงานของคอมพิวเตอร์ มีสอนทวนใน Course )
 4. การหารากของเลขยกกำลัง (สำหรับเรื่องการเข้ารหัส เลขฐานสอง การทำงานของคอมพิวเตอร์ มีสอนทวนใน Course )
 5. จำนวนที่ติดลบ (แทบไม่ได้ใช้ )
 6. กรณฑ์ที่ n และ สแควรูท (สำหรับเรื่องการเข้ารหัส เลขฐานสอง การทำงานของคอมพิวเตอร์ มีสอนทวนใน Course )
 7. จำนวนเต็ม (สำหรับเรื่องการเข้ารหัส เลขฐานสอง การทำงานของคอมพิวเตอร์ มีสอนทวนใน Course )
 8. จำนวนจริง (สำหรับทำเกม)
 9. อัตราส่วนและร้อยละ
 10. คู่อันดับและกราฟ
 11. เศษส่วน
 12. ทศนิยม
00_INTRO_AND_HOW_TO_USE_PROGRAM
01_INTRODUCTION_TO_COMPUTER_WORLD_01
02_INTRODUCTION_TO_COMPUTER_WORLD_02
03_INTRODUCTION_TO_COMPUTER_WORLD_03
04_LET'S_LEARN_ABOUT_EPT_KIDS
05_PROGRAMMING_01
06_PROGRAMMING_02
07_PROGRAMMING_03
08_PROGRAMMING_APPLICATION
09_PROGRAMMING_EXAMPLE_PROJECT
10_PROGRAMMING_LOOP
11_COMPUTER_SCIENCE_01
12_COMPUTER_SCIENCE_02
13_COMPUTER_SCIENCE_03

No announcements yet