Image Processing (IP101)

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Image Processing แบบลงลึกทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Image Processing (IP101)

อ่านรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ https://expert-programming-tutor.com/detail_course/image_processing.php

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สนี้เน้นฝึกคิด ลงมือปฏิบัติ ให้สามารถใช้งานได้ในโลกจริง เรียนทั้ง ทฤษฏี / คณิตศาสตร์ (บางเรื่อง) รวมถึง ลงมือจริงโดย WORKSHOP และ example ที่หลากหลาย โดยใช้ OpenCV ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดในโลกทางด้าน Image Processing นอกจากนี้เรายังใช้ C# และ lib. บน C# เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเรื่องของ Image Processing บน platform ที่หลากหลายมากขึ้น

เนื้อหาต่าง ๆ เรา Review การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยระดับโลกทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น Stanford , MIT , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเนื้อหาจากหนังสือสุด Classics ของ Gonzalaz ด้วย ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ในความทันสมัยและครบถ้วนของเนื้อหา นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างและ Workshop อย่างจุใจด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Image Processing สามารถเขียน Code ได้ด้วยตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้เองในอนาคต ไม่ใช่ลอกตามตัวอย่างอย่างเดียว
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OpenCV
 • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานวิจัยทางด้าน Image Processing

IP101 เรียนอะไรบ้าง

 1. Introduction to Digital image Processing
 2. Setting up tools
 3. Intensity Tranformations and Spatial Filtering and Histrogram
 4. Convolution
 5. Frequency domain
 6. Image Restoration
 7. Morphological
 8. Segmentation
 9. Template Maching
 10. Morphological
 11. Face Detection HAAR-LIKE classifier
 12. Harris
 13. Feature Detection
 14. Camera Matrix
 15. Camera Calibration
 16. Homography
 17. Ostu
 18. SIFT
 19. SURF
 20. Face Recognition
 21. OCR (ใช้ lib. ภายนอก)

Prerequisite

เนื่องจาก ใน course นี้เรา เรียนค่อนข้างลึก ผู้เรียนต้องมีความรู้ต่างๆ ก่อนเริ่มเรียนดังต่อไปนี้

 1. Computer Programming
 • มีความรู้ในภาษา C++ หรือ JAVA หรือ C# หรือ Python แบบลงลึก
 • สามารถใช้งานภาษา C++ และ C# ได้อย่างคล่องแคล่ว
 1. Data Structure: ผู้เรียนต้องสามารถเขียนและ แก้ปัญหา ต่างๆ โดยใช้ความรู้จาก วิชา Data Structure ได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าไม่สามารถเขียนโปรแกรมแปลงนิพจน์ แบบ postfix , infix , prefix ได้ ท่านไม่เหมาะกับ course image processing แน่นอน
 2. Algorithm: ผู้เรียนต้องสามารถเขียนและ แก้ปัญหา ต่างๆ โดยใช้ความรู้จาก วิชา Algorithm ได้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าไม่สามารถเขียนโปรแกรมแก้ ปัญหา sudoku / 8-queens ได้ ท่านไม่เหมาะกับ course Image Processing แน่นอน
 3. สามารถแก้ปัญหาในการลงโปรแกรมต่าง ๆ ด้วยตัวเองได้
 4. สามารถ compile library โดยใช้ cmake ได้

สำคัญมาก คอร์สนี้เป็นคอร์สแบบ Advance ดังนั้นจะไม่มีการตอบคำถามใด ๆ ผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้วทั้งห้าข้อข้างต้นจึงจะสามารถเรียนคอร์สนี้แล้วเข้าใจได้นะครับ

ผู้เรียนจะต้องมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้วทั้งห้าข้อจึงจะสามารถเรียนคอร์สนี้แล้วเข้าใจได้ เนื่องจากทาง EPT จะไม่ตอบปัญหาทุกอย่างในคอร์สนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก่อนหรือมีคุณสมบัติไม่ครบทั้งห้าข้อ ขอแนะนำให้ลงคอร์สดังต่อไปนี้ โดยมาเรียนที่อาคารของเราที่ราชเทวีก่อน

 1. Computer Programming: เลือกเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่าง Java J104 หรือ C++ CPP101 / C++ Online หรือ C# CS102
 2. Data Structure
 3. Algorithm

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียน

 • วีดีโอเนื้อหารวมกว่า 36 ชั่วโมง
 • สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม EPT_Kids โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย EPT
 • สิทธิ์ในการถามคำถามเมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบและทำการบ้านครบ

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Image Processing และสามารถเขียน Code ได้ด้วยตนเอง
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OpenCV
 • มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้เองในอนาคต

เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่สนใจด้าน Image Processing และมีความรู้และความสามารถในการแก้ปัญหาทาง Algorithm มาแล้ว
 • ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยตรงก็สามารถเรียนได้ แต่ผู้เรียนต้องมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น และม.ปลาย รวมทั้งมีความสามารถด้านการวิเคราะห์ต่าง ๆ
 • นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , ICT
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโทที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา
 • บุคคลที่เบื่อในการเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเขียนไม่ได้สักที

สรุป

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Image Processing ที่สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานของ Image Processing ไปจน Advance สามารถใช้ Image Processing แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป หรืออาจจะเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่ไม่สามารถประยุกต์เองได้ ขอเพียงมีความสนใจและมีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาแล้วทั้งห้าข้อข้างต้นก็สามารถเรียนคอร์สนี้กับทาง EPT ได้

คอร์สของเราสอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ทำงานจริงในโปรเจกต์ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เราสอนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการประยุกต์ระดับสูง สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่ายทั้งเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนกับเราจนจบและทำการบ้านครบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้ วัยเรียนสามารถสอบได้คะแนนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน วัยทำงานสามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง รวมทั้งต่อยอดเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นเองได้

อ่านรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ https://expert-programming-tutor.com/detail_course/image_processing.php

ตัวอย่างโปรเจกต์ของนักเรียน EPT https://expert-programming-tutor.com/example_project.php

00_INTRO

01_INSTALL_OPENCV_INTRO

02_POINT_OPERATION

03_USING_OPENCV

04_OTSU_COMAR_KEY

05_CANNY_HOUGH

06_ANSWERSHEET_DETECT_1

07_ANSWERSHEET_DETECT_2

08_RECALL_MATH_1

09_RECALL_MATH_2

10_CAMERAMATRIX_HAAR_SIFT_SURF

11_CAMERA_CALIBRATION

13_PROJECT1_COUNT_SHIMP

14_PROJECT2_PANORAMA

No announcements yet