Web Programming ฉบับฉับไว (W701)

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมเว็บแบบเร่งรัด สำหรับคนมีเวลาน้อย

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Web ฉบับฉับไว (W701)

ใน Course นี้จะเป็นการสอน Web โดยเน้นที่ Front-end เป็นหลักสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Web มาเลย ทำให้เข้าใจการทำงานของ Web โดยเน้นความรวดเร็วของ Course ซึ่งใน Course นี้จะเป็นสอนแบบง่าย ๆ แต่ใช้งานได้จริง สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนแบบลงลึกขอแนะนำ course PHP101-J

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของ WEB , Front-end , และ Back-end เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาน้อย

W701 เรียนอะไรบ้าง

 • WEB: How does it work?
 • HTTP
 • HTML
 • CSS
 • PHP Web Backend, CSS3
 • API
 • JavaScript
 • JavaScript framework
 • Intro to react and vue.js

ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มเรียน

 • การใช้ Computer เบื้องต้นเช่น แตก Zip File , แก้ virus , สร้าง File แก้นามสกุล File หา Path File ต่าง ๆ ในเครื่องตัวเอง
 • คณิตศาสตร์ม.ต้น, ม.ปลายบางเรื่อง เช่น Set , Function , Logics , Matrix , Vector , Complex Number (จริง ๆ ไม่จำเป็นแต่ถ้ารู้เราสามารถ ยืนยันได้ 99% ว่าเรียนจบแล้วเข้าใจแน่นอน )
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียน

 • วีดีโอเนื้อหารวมกว่า 12 ชั่วโมง
 • สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม EPT_Kids โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย EPT
 • สิทธิ์ในการถามคำถามเมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบและทำการบ้านครบ

 • เข้าใจเทคโนโลยี WEB พื้นฐาน
 • สร้างเว็บง่าย ๆ ด้วยตนเองได้
 • เขียนหน้าเว็บ (Front-end) ง่าย ๆ ได้
 • เขียนระบบหลังบ้าน (Back-end) ง่าย ๆ ได้
 • อ่านเว็บ Script ง่าย ๆ ได้
 • รับส่ง API ได้
 • มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้เองในอนาคต

เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจเริ่มศึกษาเทคโนโลยี WEB
 • ผู้ที่อยากสร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ ด้วยตัวเองเป็นแบบเร่งรัด
 • ผู้ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ไม่เหมาะกับใคร

 • เทพด้านการทำเว็บ WEB

สรุป

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Web หลักสูตรเร่งรัด สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน หรืออาจจะเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่ไม่สามารถประยุกต์เองได้ ก็สามารถเรียนกับทาง EPT ได้

คอร์สของเราสอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ทำงานจริงในโปรเจกต์ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เราสอนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการประยุกต์ระดับสูง สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่ายทั้งเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนกับเราจนจบและทำการบ้านครบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้ วัยเรียนสามารถสอบได้คะแนนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน วัยทำงานสามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง รวมทั้งต่อยอดเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นเองได้

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบจัดเต็มคุ้มสุด ๆ ขอแนะนำ

ตัวอย่างโปรเจกต์ของนักเรียน EPT https://expert-programming-tutor.com/example_project.php

วีดีโอแนะนำคอร์สภาษา Web Programming

00_INTRO

01_WEB_INTRO_AND_SOFTWARE_INSTALL

02_HTML

No announcements yet