Web Programming: Front-end ฉบับฉับไว (W701)

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมเว็บฝั่ง Front-end แบบเร่งรัด สำหรับคนมีเวลาน้อย


สอนเขียนโปรแกรมเว็บ สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสร้างเว็บฝั่ง Front-end เบื้องต้นได้ เนื้อหา 47 ชั่วโมง ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถสมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย !
฿3300 ฿5700 43% off Buy now
จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สนี้
วิธีการชำระเงิน
เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
มีโปรแกรมตรวจการบ้าน
สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
คอร์สมีอายุ 6 ปี
เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
กรณีเรียนแล้วสงสัยสามารถถามทาง Email, Facebook หรือเว็บ Q&A ได้ทันที
ผู้สอนจบตรงสาย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม 10 ปี ++

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Web Front-end ฉบับฉับไว (W701)

ใน Course นี้จะเป็นการสอน Web โดยเน้นที่ Front-end เป็นหลักสำหรับนักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Web มาเลย ทำให้เข้าใจการทำงานของ Web Front-end โดยเน้นความรวดเร็วของ Course ซึ่งใน Course นี้จะเป็นสอนแบบง่าย ๆ แต่ใช้งานได้จริง สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนแบบลงลึกขอแนะนำ course PHP101-J

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการทำงานของ WEB Front-end เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาน้อย

W701 เรียนอะไรบ้าง

 • Intro to WEB: เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีเว็บ เช่น อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร เว็บไซต์ทำงานอย่างไร การติดตั้ง Software ต่าง ๆ
 • HTTP: เรียนรู้เกี่ยวกับ HTTP ซึ่งเป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง client และ server ว่าต้องรับ/ส่งข้อมูลอย่างไร
 • HTML: เรียนรู้การเขียน HTML ซึ่งเป็นภาษา Markup มาตรฐานที่ใช้ในการบอกโครงสร้างของหน้าเว็บ ซึ่งประกอบไปด้วย element มากมาย และ element เหล่านี้จะเป็นตัวบอก browser ว่าจะต้องแสดงผลหน้าเว็บทั้งในด้านข้อมูลและความสวยงามอย่างไร
 • CSS: เรียนรู้การเขียน CSS และการใช้ร่วมกับ HTML โดยเน้นไปที่ความสวยงามของหน้าจอทำให้สามารถจัดการรูปแบบหน้าตาของเว็บได้เป็นระบบมากขึ้น
 • CSS3: เรียนรู้การเขียน CSS3 ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่แยกตัวออกมาจาก CSS ธรรมดาแล้วเพิ่มความสามารถและฟีเจอร์ต่าง ๆ สามารถจัดการหน้าเว็บได้ทั้งในเรื่อง structuring, styling และ formatting
 • API: ทำความรู้จัก ทดลองสร้าง และใช้งาน API ซึ่งเป็นวิธีที่คอมพิวเตอร์ใช้คุยกัน อาจจะเป็นคุยกันระหว่างโปรแกรมภายในเครื่องเดียวกันเอง หรือคุยกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นผ่าน Internet protocol เช่น HTTP ก็ได้ อ่านบทความเกี่ยวกับ API เพิ่มเติมได้ที่นี่
 • JavaScript: เรียนรู้การเขียน JavaScript ซึ่งเป็นภาษาเขียนโปรแกรมสำหรับเว็บ สามารถใช้อัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของเว็บไซต์ขณะทำงานได้ เช่น HTML Content หรือ CSS นอกจากนี้ยังใช้ในการคำนวณหรือเก็บข้อมูลได้อีกด้วย อ่านบทความเกี่ยวกับ JavaScript เพิ่มเติมได้ที่นี่
 • JavaScript framework: เรียนรู้เกี่ยวกับ JavaScript framework ที่เป็นที่นิยมต่าง ๆ
 • Progressive Web Apps: เรียนรู้และทดลองทำ PWA ซึ่งเป็นมาตรฐานการทำเว็บที่กำหนดโดย Google โดยเป็นการนำจุดเด่นของ Native Apps กับ Web Apps มารวมกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วโดยที่มีประสิทธิภาพการใช้งานแบบใกล้เคียงกับการติดตั้งแอปพลิเคชันบนเครื่อง
 • Intro to react and vue.js: แนะนำการใช้งาน React ซึ่งเป็น User Interface Library ของ JavaScript ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับสร้าง UI components ที่กำลังได้รับความนิยม และ Vue.js ซึ่งเป็น JavaScript Framework ตัวหนึ่งที่เราสามารถเพิ่มเข้าไปในหน้า HTML ได้เลยโดยใส่ไว้ใน tag script
 • Workshop: ทดลองสร้างเว็บต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบ

หมายเหตุ: บทเรียนในกลุ่มวีดีโอที่มีคำว่า EXTRA เป็นบทเรียนที่สอนซ้ำเพื่อเสริมความเข้าใจโดยใช้ตัวอย่างที่ต่างจากในบทเรียนก่อนหน้านี้ แนะนำให้เรียนนะครับ ส่วนกลุ่มวีดีโอที่มีคำว่า OPTIONAL เป็นบทเรียนแถมให้เรียนเพิ่มเติม ไม่ใช่เนื้อหาหลักครับ

ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มเรียน

 • การใช้ Computer เบื้องต้นเช่น แตก Zip File , แก้ virus , สร้าง File แก้นามสกุล File หา Path File ต่าง ๆ ในเครื่องตัวเอง
 • คณิตศาสตร์ม.ต้น, ม.ปลายบางเรื่อง เช่น Set , Function , Logics , Matrix , Vector , Complex Number (จริง ๆ ไม่จำเป็นแต่ถ้ารู้เราสามารถ ยืนยันได้ 99% ว่าเรียนจบแล้วเข้าใจแน่นอน )
 • ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียน

 • วีดีโอเนื้อหารวมกว่า 47 ชั่วโมง
 • สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม EPT_Kids โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย EPT
 • สิทธิ์ในการถามคำถามเมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบและทำการบ้านครบ

 • เข้าใจเทคโนโลยี WEB พื้นฐาน
 • สร้างเว็บง่าย ๆ ด้วยตนเองได้
 • เขียนหน้าเว็บ (Front-end) ง่าย ๆ ได้
 • อ่านเว็บ Script ง่าย ๆ ได้
 • รับส่ง API ได้
 • มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้เองในอนาคต

เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจเริ่มศึกษาเทคโนโลยี WEB
 • ผู้ที่อยากสร้างเว็บไซต์ง่าย ๆ ด้วยตัวเองเป็นแบบเร่งรัด
 • ผู้ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

ไม่เหมาะกับใคร

 • เทพด้านการทำเว็บ WEB

สรุป

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรม Web หลักสูตรเร่งรัด สอนตั้งแต่พื้นฐาน ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน หรืออาจจะเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่ไม่สามารถประยุกต์เองได้ ก็สามารถเรียนกับทาง EPT ได้

คอร์สของเราสอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ทำงานจริงในโปรเจกต์ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เราสอนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการประยุกต์ระดับสูง สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่ายทั้งเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนกับเราจนจบและทำการบ้านครบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้ วัยเรียนสามารถสอบได้คะแนนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน วัยทำงานสามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง รวมทั้งต่อยอดเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นเองได้

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบจัดเต็มคุ้มสุด ๆ ขอแนะนำ

ตัวอย่างโปรเจกต์ของนักเรียน EPT https://expert-programming-tutor.com/example_project.php

00_INTRO
01_WEB_INTRO_AND_SOFTWARE_INSTALL
02_HTML
03_CSS
04_JAVASCRIPT
04_JAVASCRIPT2_ARRAY_FUNCTION_CLASS
05_EXTRA_OPTIONAL
สอนซ้ำเพื่อเสริมความเข้าใจโดยใช้ตัวอย่างต่างจากบทเรียนก่อนหน้านี้ แนะนำให้เรียนครับ
06_EXTRA_CSS
สอนซ้ำเพื่อเสริมความเข้าใจโดยใช้ตัวอย่างต่างจากบทเรียนก่อนหน้านี้ แนะนำให้เรียนครับ
07_EXTRA_CSS_LAYOUT
สอนซ้ำเพื่อเสริมความเข้าใจโดยใช้ตัวอย่างต่างจากบทเรียนก่อนหน้านี้ แนะนำให้เรียนครับ
08_EXTRA_JAVASCRIPT
สอนซ้ำเพื่อเสริมความเข้าใจโดยใช้ตัวอย่างต่างจากบทเรียนก่อนหน้านี้ แนะนำให้เรียนครับ
09_JAVASCRIPT_ADDITIONAL_TOPICS
10_WORKSHOP_00_Rent_Car_WEB_SITE_PART_I
11_WORKSHOP_00_Rent_Car_WEB_SITE_PART_II
12_SORTING_OPTIONAL
เป็นบทเรียนแถม ไม่ใช่เนื้อหาหลักครับ
13_SPRING_ANIMATION_OPTIONAL
เป็นบทเรียนแถม ไม่ใช่เนื้อหาหลักครับ
14_WORKSHOP_01_REAL_ESTATE_AGENT
15_WORKSHOP_02_REAL_ESTATE_AJAX
16_WORKSHOP_03_GRAPH
17_WORKSHOP_COVID_WEB

No announcements yet