เซตคอร์สทบทวนคณิตศาสตร์ (SET-MATH)

เรียนเลขเน้น ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม


ติวเข้มคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่จำเป็นสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรม เหมาะกับเด็กทุกวัยและผู้ใหญ่ที่ต้องการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนเริ่มเรียนเขียนโปรแกรม
฿5700 ฿21500 74% off Buy now
จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สนี้
Buy as a gift
ซื้อคอร์สนี้เป็นของขวัญ
How to payment
วิธีการชำระเงิน

เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
มีโปรแกรมตรวจการบ้าน
สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
คอร์สมีอายุ 6 ปี
เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
ถามทาง Email / Facebook / เว็บ Q&A ได้ทันทีถ้าไม่เข้าใจ
ผู้สอนจบตรงสาย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม 10 ปี ++

เซตคอร์สทบทวนคณิตศาสตร์ เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม (SET-MATH)

เกี่ยวกับคอร์สนี้

ไม่ว่าจะเป็นการวาดวงกลมธรรมดา หรือเขียนโปรแกรมให้จรวดลงจอด ล้วนมีคณิตศาสตร์อยู่เบื้องหลัง ในคอร์สนี้จะเป็นการทบทวนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่จำเป็นสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรม เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเรียนเขียนโปรแกรมต่อในระดับสูงเพื่อปูหนทางสู่การเรียนเขียนโปรแกรมอย่างราบรื่น สำหรับเด็กประถมถึงมัธยมเหมือนได้เรียนพิเศษคณิตศาสตร์ไปในตัวแบบเร่งรัด

อ่านบทความ "ทำไมคณิตศาสตร์สำคัญกับการเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ได้ที่นี่

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนเข้าใจคณิตศาสตร์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรม

SET-MATH เรียนอะไรบ้าง

 1. ทบทวนคณิตศาสตร์ม.ต้น (M701)
 • ระบบจำนวน
 • Polynomial พหุนาม
 • การแก้สมการ 1 ตัวแปร
 • การคิด การวางแผน
 • การแยกตัวประกอบพหุนาม
 • พาลาโบลา
 • สมการหลายตัวแปร
 1. ทบทวนคณิตศาสตร์ม.ปลาย (M702)
 • เซต (Set)
 • ระบบจำนวน (Number System)
 • Exponential and Logarithm
 • ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relation and Function)
 • ตรีโกณมิติ (Trigonometry)
 • Vector
 • Matrix
 • จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number)
 • ลำดับและอนุกรม (Sequence & Series)
 • กำหนดการเชิงเส้น (Linear programming)
 • การนับและความน่าจะเป็น (Counting and Probability)
 • ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)
 • Topic เสริม: การแปลงฟูเรียร์ที่ไม่ต่อเนื่อง (Discrete Fourier Transform)
 1. ทบทวนคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ (M703)
 • Basic Idea
 • Gaussian
 • Covariant
 • Correlation
 • Other Distribution
 • Binomial
 • Poison
 1. ทบทวนคณิตศาสตร์เรื่อง Calculus (M704)
 • Basic Idea
 • Limit
 • Differential
 • Integral
 • Application
 • ตะลุยโจทย์
 1. ทบทวนคณิตศาสตร์เรื่อง Discrete Structure (M705)
 • Basic Idea
 • Recurrence Relation
 • Graph Theory
 • Number Theory
 • RSA
 • Application

ความรู้พื้นฐานก่อนเริ่มเรียน

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน เช่น บวก ลบ คูณ หาร

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียน

 • วีดีโอเนื้อหารวมกว่า 96 ชั่วโมง
 • สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม EPT_Kids โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย EPT
 • สิทธิ์ในการถามคำถามเมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบและทำการบ้านครบ

 • เข้าใจคณิตศาสตร์ระดับม.ต้นที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • เข้าใจคณิตศาสตร์ระดับม.ปลายที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • เข้าใจคณิตศาสตร์เรื่องสถิติที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • เข้าใจคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • เข้าใจคณิตศาสตร์เรื่องแคลคูลัสที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 • สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ได้

เหมาะกับใคร

 • คนทั่วไปที่สนใจอยากเรียนเขียนโปรแกรมแต่ลืมคณิตศาสตร์ไปหมดแล้ว
 • คนทั่วไปที่สนใจอยากเรียนเขียนโปรแกรมแต่ไม่มั่นใจความรู้เรื่องคณิตศาสตร์
 • นักเรียนประถมที่อยากเรียนเขียนโปรแกรม
 • นักเรียนม.ต้นที่อยากเรียนเขียนโปรแกรม
 • นักเรียนม.ปลายหรือมหาวิทยาลัยที่สนใจอยากเรียนเขียนโปรแกรมแต่ไม่มั่นใจความรู้เรื่องคณิตศาสตร์ม.ต้น
 • นักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันโอลิมปิควิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • นักเรียนที่เตรียมตัวสอบแข่งขันโอลิมปิควิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • นักเรียนทุกระดับชั้นที่อยากติวคณิตศาสตร์ในเนื้อหาที่เปิดสอนก่อนสอบแบบเข้มข้น

ไม่เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีความรู้คณิตศาสตร์ทุกเรื่องแบบแน่นปึก

สรุป

คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ฉบับเร่งรัดที่สอนเน้นเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์มาก่อน หรือเคยมีแต่ลืมหมดแล้ว หรือไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน หรืออาจจะเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่ไม่สามารถประยุกต์เองได้ ก็สามารถเรียนกับทาง EPT ได้

คอร์สของเราสอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ทำงานจริงในโปรเจกต์ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เราสอนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการประยุกต์ระดับสูง สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่ายทั้งเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนกับเราจนจบและทำการบ้านครบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้ วัยเรียนสามารถสอบได้คะแนนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน วัยทำงานสามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง รวมทั้งต่อยอดเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นเองได้

No announcements yet