Terms of use

ข้อตกลงและเงื่อนไข

###การจ่ายเงินในนามบริษัทกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่และดำเนินการจ่ายเงินให้เรียบร้อยก่อน

 1. ต่อไปจะใช้คำว่า ผู้เรียน หรือว่า ผู้สมัครแทน ผู้ที่มาสมัครเรียนกับทาง EPT
 2. การเรียนเขียนโปรแกรมกับทางเราเราสอนเป็นภาษาไทย แต่เนื้อหา และโจทย์บางส่วนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เรียนต้องสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยได้ และอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
 3. การเรียนเขียนโปรแกรมต้องทำแบบฝึกหัดเป็นปริมาณมากจึงจะเข้าใจอย่างแท้จริง ถ้ามาเรียนแล้วไม่ทำแบบฝึกหัดแล้วคาดหวังว่าจะเข้าใจก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก
 4. ถ้างง หรือสงสัยให้สอบถามผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งการตอบคำถามอาจจะไม่ได้รวดเร็วเหมือน course สอนที่อาคารของเราสำหรับนร. course online ต้องทำใจแต่เรากำลังพัฒนาให้ความเร็วในการตอบคำถามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราไม่อาจรับรองได้ว่าจะตอบคำถามเร็วช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณคำถามและนร.ที่เรียนในช่วงเวลานั้นๆ
 5. การจ่ายเงินในนามบริษัทกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนจ่ายเงิน
 6. การ copy และ การขโมย ข้อมูลของเราถือเป็นความผิดทางอาญา เราจะดำเนินการจนถึงที่สุดและผู้เรียนที่ทำการ copy หรือขโมยข้อมูลจะหมดสิทธิ์เรียนcourse นั้นๆทันที และไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น ห้าม copy เสียง ห้ามบันทึกภาพทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพขยับ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ vdo ห้ามนำกล้องถ่ายภาพ หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถบันทึกภาพได้ เช่น กล้อง webcam กล้องจาก โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่าย vdo กล้องที่ติดอยู่บน computer หรือ การ capture screen มาบันทึก vdo และ ทุกสิ่งทุกอย่างของเรา ห้ามบันทึกเสียง โดยใช้อุปกรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ถ้าไม่มาเรียนในวันที่ลงไว้ในตารางนี้ สามารถเลื่อนวัน เวลาเรียน ได้ 1 วัน สำหรับ Course C,J103,PHP102 และ 2 วันสำหรับ course J104 ถ้าใช้สิทธิ์เลื่อนครบแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลื่อนอีกได้ และจะถือว่าขาดเรียนทันที การเลื่อนเวลาเรียนให้แจ้งล่วงหน้า ก่อนถึงวันเรียนที่จะเลื่อน อย่างน้อย 120 ชั่วโมง หรือ 5 วัน ก่อนถึงเวลาเรียนและต้องแจ้งวันที่จะเปลี่ยนไปเรียนแทนด้วยในตอนเลื่อนเลยไม่สามารถมาแจ้งตอนหลังได้ถ้าไม่ทำตามนี้ถือว่าขาดเรียนและไม่สามารถมาชดเชยได้ การแจ้งให้แจ้งทาง message ใน facebook ที่ http://fb.com/Expert.Programming.Tutorหรือ email ที่ ntprintf@gmail.com ห้ามโทรมาแจ้ง
 8. Course online ไม่มีรับประกันผลการเรียน ถ้าผู้เรียน จำคณิตศาสตร์ ม. ต้น และ ม. ปลายได้ ไม่ต้องกลัว
 9. ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มลดเนื้อหาการเรียนตามที่เห็นสมควร
 10. ไม่ควรเรียนอัดๆจนเกินไปเพราะจะทำให้เรียนไม่รู้เรื่องและงงมาก ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำแบบฝึกหัดด้วย
 11. course เรียนทุก course ที่เป็น Course online ของทาง EPT มีอายุ 3 ปีนับจากวันที่เริ่มเรียน ถ้าสมัครแล้วแต่ยังไม่เริ่มเรียนยังไม่นับเวลา หลังจากนั้น ผู้เรียนจะยินยอม และเข้าใจว่าไม่สามารถมาเรียนได้แล้ว เพราะ course ที่ยาวที่สุดของเราก็สามารถเรียนพอในเวลาที่กำหนด
 12. ทางเราสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถาม การ support ต่างๆ ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่จ่ายเงิน หลังจาก 1 ปีทางท่านสามารถเรียนได้ตามสิทธิ์ของ Course นั้นๆ จนหมดอายุแต่ การ support การช่วยเหลือกรณีติดปัญหาการแก้ Code และการตอบคำถามปัญหาการเรียนขอให้ถามทั้งหมดภายใน 1 ปี
 13. การเรียนเขียนโปรแกรมของ EPTผู้เรียน ต้องมีพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ม. ต้น + บาง เรื่องของ ม.ปลาย ใน สำหรับ course J103 , J104 ,C101,CS101,CS102, VB101 ,VB102 , PHP101-J และผู้เรียนต้องมีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ทุกเรื่อง แบบ ลงลึกของทั้งม. ต้น และ ม. ปลาย สำหรับ course DATA STRUCTURE และ course ALGORITHM ส่วน course อื่นๆ ผู้เรียนกรุณาถาม ผู้สอนหรือเจ้าหน้าที่ก่อนรับสมัคร ทุก courseผู้เรียนต้องสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้คำว่า มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ ก็คือมีพื้นฐานจริงๆ ไม่ใช่ว่า บอกว่ามีพื้นฐาน แต่แก้สมการพหุนามกำลังสองไม่ได้ หรือ บอกว่ามีพื้นฐาน แต่ 3+4*2 บอกว่า = 14 ทางเราขอสงวนสิทธ์ในการตอบคำถามคณิตศาสตร์ ทุกกรณี
 14. สำหรับผู้เรียนที่จะเรียน course ที่เป็น course ที่มี prerequisiteทางเราจะมีแบบทดสอบให้ทำก่อนเริ่มเรียน (ทั้งทำใน computer และทำใน กระดาษ) ถ้าไม่ผ่าน กรุณา ลง course ตามที่ เจ้าหน้าที่แนะนำ ถ้าไม่ลง course ตามที่เจ้าหนาที่แนะนำ ขออนุญาต สงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามต่างๆ
 15. ผู้เรียนต้องมี ทักษะการใช้ computer พื้นฐาน เช่น แตก zip fileเป็น /load โปรแกรมจาก internet ได้ / กำจัด virus malware รวมถึงกำจัดโปรแกรมพวก baidu-spark browser /รู้จักเรื่องของ path ของ directory ใน computer ไม่ใช่หา file ที่ตัวเอง save เองไม่เจอ ทางเราไม่ตอบคำถามที่เป็นทักษะการใช้ computer พื้นฐาน รวมถึงปัญหาลงโปรแกรมไม่ได้ ต่อ net ไม่ติด หรือ เทือกๆ นี้อื่นๆ
 16. การตอบคำถาม ขอสงวนสิทธิ์ ในการตอบคำถามแก่นักเรียน ที่ไม่ทำการบ้าน ตาม course และที่เรา กำหนด , นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์ , นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ , ผู้เรียนที่ไม่เรียนตามลำดับของเรา , ผู้เรียนที่เรียน เช้าบ่าย อัดๆ ติดๆ กัน , ผู้เรียนที่ไม่มาเรียนต่อเนื่องสม่ำเสมอ คำว่าต่อเนื่องสม่ำเสมอ คือ มาเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ขึ้น ไป, ผู้เรียนที่มาเรียนนานๆ ครั้งเพราะตอบไปก็งง อยู่ดี
 17. Course Online เป็นสิทธิ์ในการเรียนของนร.ที่ซื้อ Course คนเดียวเท่านั้น ทางเราไม่อนุญาตให้นำ Course ของเราไปให้ผู้อื่นดู ถ้าทาง ระบบ สุดยอด AI ของเราทราบ ระบบจะยกเลิกสมาชิกของ User นั้นทันทีและจะไม่สามารถเรียนได้และไม่สามารถคืนเงินได้
 18. วันจันทร์ปิดและ จะมีปิดเพิ่มเติมใรสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน จะไม่มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถาม
 19. ขอให้นักเรียนกรุณาตรงเวลา
 20. นอกเหนือจาก กฎที่ได้แจ้งแล้ว ทาง EPT สามารถ เพิ่มเติมกฎได้ ตามผู้สอนเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 21. ที่ทางโรงเรียนมีข้อตกลงตามข้างบนเพราะว่าต้องการปกป้องสิทธิ์ของผู้เรียนเอง และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ
 22. เราไม่มีนโยบาย ทำการบ้าน ทำ project ให้นักเรียนใน ทุกๆ กรณีแต่นักเรียนสามารถ เอาการบ้าน/project ที่มหาวิทยาลัยมาถามได้โดยจะต้องทำการบ้านของเรา + เรียน มาให้ถึงเรื่องที่จะถามก่อนทั้งหมดแล้ว และต้องเรียนเรียงตามลำดับที่เราวางไว้
 23. การเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของทางEPTไม่อนุญาตให้นักเรียนเรียนข้ามบทเรียนที่ทางเราวางลำดับเนื้อหาการเรียนไว้ให้ ยกเว้นกรณีได้รับการอนุญาตจากครูผู้สอนเท่านั้น โดยจะต้องทำโจทย์ที่กำหนดได้ก่อนถึงข้ามได้
 24. การเรียน เรียน1ท่านต่ออุปกรณ์การเรียน1เครื่อง ห้ามนำบุคคลที่ไม่ได้ลงเรียนในcourseนั้นๆมานั่งภายในห้องเรียนด้วย ต้องรออยู่ด้านนอกห้องเรียนเท่านั้น
 25. การเรียนของเราโหดกว่าที่อื่นเพราะว่า เนื้อหาเยอะเหมือนเรียนในมหาวิทยาลัย 0.5-2.5 ปี กรุณาทำใจไว้ก่อนว่าจะต้องเหนื่อยถึงจะเขียนโปรแกรมเป็น
 26. สมัครแล้วไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นและไม่สามารถย้าย Course เรียน และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการเรียนให้กับผู้อื่นได้ ก่อนสมัครกรุณาแน่ใจจริงๆว่า ว่าง และและสามารถมาเรียนได้ ผู้เรียนต้องมั่นใจจริงๆว่าว่าง และสามารถมาเรียนได้ ผู้เรียนได้อ่านข้อมูลในหน้า WEB http://expert-programming-tutor.com โดยเฉพาะหน้าคำถามที่พบบ่อย อย่างครบถ้วนแล้วทำความเข้าใจเรียบร้อยและยอมรับในข้อตกลงนั้นๆแล้วและสัญญาว่าจะทำตามนั้นกรณีผู้เรียน ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเช่น แขน ขา ขาด หรือ ป่วย ฉับพลัน (มีใบรับรองแพทย์) ทางเราจะต่ออายุ course ให้ ตาม ที่ EPT เห็นสมควร (การต้องไป ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ ไม่ถือเป็น อุบัติเหตุ ไม่สามารถ คืนเงิน หรือ ยืดอายุ course ได้) และไม่สามารถ โอน course ให้บุคคลอื่น ได้
 27. ผู้สมัครเรียนมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ ไม่ได้อยู่ในอาการมึนเมาสุราหรือสารอย่างอื่น ระหว่างที่อ่านข้อความนี้และระหว่างที่ลงชื่อ นอกจากนี้ผู้เรียนอยากเรียนเองไม่ได้ถูกใครบังคับให้มาเรียน
 28. โดยการสมัครเรียน ทุก course ของ EPT ข้าพเจ้า ได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับใน ข้อตกลง และกฎ นี้แล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 29. การเรียนเขียนโปรแกรมต้องมีการฝึกฝนและทำการบ้าน จึงจะเกิดการพัฒนาฝีมือและการเรียนเขียนโปรแกรมต้องลงมือทำจริงเยอะๆ
 30. เนื้อหาทางเราสอนมีการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต้องเสมอแต่เราไม่อาจรับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา100%ได้ ทางเราไม่รับประกันความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดจากการเรียน การนำบทเรียนไปใช้ ทั้งทางกาย ทางทรัพย์สิน หรือทางจิตใจ ผู้เรียนต้องทราบแน่ชัดว่า Code หรือสิ่งต่างๆ ที่ตัวเองกำลังจะกระทำคืออะไร การใช้งาน Code หรือความรู้ที่ได้จากบทเรียนต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนใช้กับสิ่งมีชีวิตจริงๆ
 31. สมัครแล้วจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นและไม่สามารถย้ายcourseวิชาที่เรียนได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การเรียนcourseนั้นๆให้กับผู้อื่นได้ก่อนสมัครกรุณาแน่ใจจริงๆว่า ว่าง และและสามารถมาเรียนได้กรณีผู้เรียน ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงเช่น แขน ขา ขาด หรือ ป่วย ฉับพลัน (มีใบรับรองแพทย์) ทางเราจะต่ออายุ course ให้ ตาม ที่ EPT เห็น สมควร การต้องไป ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ ไม่ถือเป็น อุบัติเหตุ ไม่สามารถ คืนเงิน หรือ ยืดอายุ course ได้ และไม่สามารถ โอน course ให้บุคคลอื่น ได้
 32. EPT มีสิทธิ์ยกเลิก Course เรียนที่นักเรียนสมัครแล้วโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และมีสิทธิ์ไม่แจ้งเหตุผล