EPT-STAFF-01

฿999999 Buy now
จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สนี้
Buy as a gift
ซื้อคอร์สนี้เป็นของขวัญ
How to payment
วิธีการชำระเงิน

เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
มีโปรแกรมตรวจการบ้าน
สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
คอร์สมีอายุ 6 ปี
เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
ถามทาง Email / Facebook / เว็บ Q&A ได้ทันทีถ้าไม่เข้าใจ
ผู้สอนจบตรงสาย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม 10 ปี ++

คอร์สสำหรับพนักงาน EPT กรุณาอย่ากดซื้อ

01_INTRO
02_BASIC
03_HOW_TO_USE_PROGRAM_PY
04_PY01
05_PY02
06_PY03
07_ML01
08_ML02
09_DL00
10_DL01

No announcements yet