Python (PY101) แบบแบ่งชำระ

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน สอนตั้งแต่เริ่มต้นจนเขียนโปรแกรมเองได้


สอนเขียนโปรแกรมภาษา Python สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนเทพ เนื้อหากว่า 33 ชั่วโมง หลักสูตรเทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ปี ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถสมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย !
฿9800 Buy now
จ่ายเงินเพื่อซื้อคอร์สนี้
Buy as a gift
ซื้อคอร์สนี้เป็นของขวัญ
How to payment
วิธีการชำระเงิน

เรียนโดยการลงมือปฏิบัติ
มีโปรแกรมตรวจการบ้าน
สามารถเรียนที่ไหนก็ได้
คอร์สมีอายุ 6 ปี
เรียนจบแล้วได้รับประกาศนียบัตร
ถามทาง Email / Facebook / เว็บ Q&A ได้ทันทีถ้าไม่เข้าใจ
ผู้สอนจบตรงสาย (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ)
ประสบการณ์สอน 12 ปี
มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรม 10 ปี ++

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python (PY101) แบบแบ่งชำระ

อ่านรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ https://expert-programming-tutor.com/detail_course/python.php

เกี่ยวกับคอร์สนี้

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ซึ่งเป็นภาษาที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับภาษา C หรือ JAVA จึงมีการแก้ไขจากตัวภาษาเก่า ๆ ให้ใช้งานง่ายขึ้น นอกจากนี้ Python ยังเป็นภาษาที่ใช้ในงานด้าน web อย่างแพร่หลาย มีการใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ งานคำนวณ และยังได้รับความนิยมใช้ในงานด้าน Big Data อีกด้วย

การสอนของ EPT เน้นให้ผู้เรียนฝึกกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริง เนื้อหาเทียบเท่ากับที่เรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้งานได้ในโลกจริง คอร์สของเราสอนตั้งแต่พื้นฐาน เนื้อหาเรียงลำดับอย่างเป็นระบบทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย มีหนังสือเรียนส่งให้ถึงบ้าน แม้แต่นักศีกษาที่เคยติด F เมื่อมาเรียนกับเราและทำการบ้านครบ เทอมถัดไปก็ได้ A มาแล้ว

เรียนสนุก โจทย์เยอะสะใจ จบแล้วใช้ทำงานได้จริง จาก F เป็น A จากตกเป็นเต็ม !

python

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้โดยมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้เองในอนาคต ไม่ใช่ลอกตามตัวอย่างอย่างเดียว

PY101 เรียนอะไรบ้าง

course นี้เป็น course พื้นฐาน Python เนื้อหาเทียบเท่าเรียนในมหาวิทยาลัย 1 ปี เนื้อหาที่เราสอนลงลึกและครอบคลุมเรื่องสำคัญแทบทุกเรื่อง เทียบกับราคาแล้วขอรับรองว่าคุ้มเกินคุ้ม โดยเนื้อหาคร่าว ๆ มีดังนี้

 1. การใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python เบื้องต้น
 • ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Python IDLE
 • ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม PyCharm
 • ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Anaconda
 • ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Spyder
 • การ Create Python File
 • การแก้บัก (Debug) และการทดสอบ application
 1. พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ Python
 • พื้นฐานคอมพิวเตอร์
 • ประวัติการเขียนโปรแกรม
 • การเขียนโปรแกรม
 • เกี่ยวกับภาษา Python
 • การใช้ Library Math
 • การเขียนภาษา Python ใน Python IDLE
 • รูปแบบการเขียน Python
 • การขึ้นบรรทัดใหม่
 • การย่อหน้า
 • เครื่องหมาย colon
 • การแสดงผลในภาษา Python
 • การแสดงผลลัพธ์ หรือ Output
 • การใส่ input ทาง keyboard
 • รูปแบบการรับ Input
 • การเขียน comment
 1. ชนิดของตัวแปร
 • ประเภทตัวแปรในภาษา Python
 • การประกาศตัวแปรและการตั้งชื่อตัวแปร
 • การประกาศตัวแปรธรรมดา
 • การประกาศตัวแปรไม่ธรรมดา
 • กฎการตั้งชื่อตัวแปร
 • การใช้เครื่องหมายต่างๆ
 • เครื่องหมายเท่ากับ ( = )
 • เครื่องหมายเปรียบเทียบในภาษา Python
 • เครื่องหมายตรรกศาสตร์
 • เครื่องหมายในการดำเนินการทางคณิตศาสตร์
 • ข้อควรระวังต่าง ๆ
 • การแปลงตัวแปร(ตัวเลข)
 • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 1. if - else
 • วิธีการเขียน if - else
 • โฟลว์ชาร์ตของ if - else แบบต่าง ๆ
 • ข้อควรระวังของเรื่อง if - else
 1. ฝึกเขียนโปรแกรม if-else ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 2. LOOP
 • คำสั่งลูป (Loop) หรือการทำงานซ้ำ
 • โฟลว์ชาร์ตของ Loop แบบต่าง ๆ
 • Loop แบบ while
 • การเขียน Operator แบบย่อ
 • Loop แบบ while(true)
 • คำสั่ง break และ continue
 • Loop แบบ for
 • Loop แบบ Nested for
 • ตัวอย่างการใช้ Nested for loop
 1. ฝึกเขียนโปรแกรม Loop ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 2. ลิสต์ (List)
 • วิธีการประกาศตัวแปรชนิด List
 • การเข้าถึง Element ใน List
 • การอ้างอิง List เดียวกัน
 • ข้อสังเกตุเกี่ยวกับ List ในภาษา Python
 • การประกาศ List แบบกำหนดค่าต่าง ๆ ลงไปใน List
 • การรับ input ใส่ List
 • ข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อยในการเขียน List
 • เจาะลึกเรื่อง Data Structures
 • การกำจัดขยะด้วย Garbage Collector
 • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 1. การเรียงข้อมูล (Sort)
 • หลักการของ Bubble sort
 • การสลับข้อมูลของ Bubble sort
 • ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ List
 • ตัวอย่างการสลับข้อมูลและใช้ฟังก์ชัน List
 • การเขียนโปรแกรมเรียงข้อมูล
 • การหาค่ามากที่สุดใน List
 1. ฝึกเขียนโปรแกรม List ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 2. Nested List
 • การเข้าถึง Element ใน Nested List
 • การรับค่าและแสดงผล Nested List
 • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 1. Function หรือ Method
 • เรื่องทั่วไปของฟังก์ชัน
 • วิธีประกาศฟังก์ชัน
 • ตัวฟังก์ชัน (Function)
 • การเรียกใช้ฟังก์ชัน
 • ตัวแปร Global, Local, Nonlocal
 • pass-by-value และ pass-by-reference
 • เขียน function ยกกำลัง, fac, sine
 • Recursive function : ฟังก์ชันเรียกซ้ำหรือฟังก์ชันเวียนเกิด
 • การไล่ code รู้แล้วจะเข้าใจโค้ดยิ่งขึ้น
 • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 1. ฝึกเขียนโปรแกรม Function + Nested List ให้ชำนาญด้วยโจทย์จุใจ
 2. คลาส (Class)
 • คลาสคืออะไร ฉบับเข้าใจง่าย
 • วิธีเขียนคลาส
 • วิธีเขียนตัวแปรคลาส
 • ตัวอย่างคลาสปิศาจ
 • อ็อปเจ็ค (Object)
 • การใช้ตัวแปรและฟังก์ชันประจำอ็อปเจ็ค
 • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 • การสร้างคลาส Vector
 • โจทย์สร้างลูกบอล(1) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
 1. Thread
 • ชีวิตของ Thread
 • สรุปวิธีการเขียน Thread
 1. Object Oriented Programming (OOP)
 • Encapsulation การห่อหุ้มข้อมูล
 • คอนสตรัคเตอร์ (Constructor)
 • การเขียนคอนสตรัคเตอร์
 • Default constructor
 • คอนสตรัคเตอร์ที่รับพารามิเตอร์ (Parameterized constructors)
 • โจทย์สร้างลูกบอล(2) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
 • ลดการเขียน Code โดยใช้ Constructor
 • Inheritance การสืบทอดคุณสมบัติ
 • การสร้าง inheritance
 • คลาสแม่และคลาสลูก
 • โจทย์สร้างลูกบอล(3) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
 • ลดการเขียน Code ด้วย Inheritance
 • Polymorphism การพ้องรูป
 • โจทย์สร้างลูกบอล(4) ด้วยความรู้ที่เรียนมา
 • ลดการเขียน Code ด้วย Polymorphism
 1. ความผิดปกติ (Exception)
 • Error กับ Exception
 • จับ Exception ด้วย try-except-else-finally
 • Raising Exception
 • จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องใช้ Exception อะไร
 1. สตริง (String)
 • การประกาศตัวแปรชนิด String
 • การเข้าถึง Char ใน String
 • String Index
 • String Operators
 • Built-in Functions ที่ใช้กับ String
 • Escape Sequence
 • โจทย์ฝึกเขียนโปรแกรม
 1. การอ่าน File
 • File คืออะไร
 • ปัญหาที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการ File
 • File Operation
 • การเปิด/ปิดไฟล์
 • การอ่าน/เขียนไฟล์
 • การเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูลจำนวนมาก

และอื่น ๆ อีกมากมาย

python_learn

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเรียน

 • วีดีโอเนื้อหารวมกว่า 33 ชั่วโมง
 • หนังสือเรียนลิขสิทธิ์ของ EPT และหนังสือสำหรับอ่านเพิ่มเติม ราคารวมเกือบ 1000 บาท
 • โจทย์ท้ายบทเรียนมากกว่า 200 ข้อ
 • โจทย์ในโปรแกรม EPT_LAB มากกว่า 300 ข้อ
 • สิทธิ์ในการใช้งานโปรแกรม EPT_Kids โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาโดย EPT
 • สิทธิ์ในการถามคำถามเมื่อเรียนแล้วไม่เข้าใจ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเรียนจบและทำการบ้านครบ

 • สามารถติดตั้งโปรแกรม IDLE เองได้
 • สามารถติดตั้งโปรแกรม PyCharm เองได้
 • สามารถติดตั้งโปรแกรม Anaconda เองได้
 • สามารถติดตั้งโปรแกรม Spyder ได้
 • สามารถติดตั้งไลบรารีเพื่อใช้งานกับ Python ได้
 • สามารถสร้าง Class ได้
 • เข้าใจเรื่องการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หรือ OOP
 • สามารถเขียนโปรแกรมภาษา Python ได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถสร้างเกมง่าย ๆ ได้
 • สามารถสร้าง Animation ง่าย ๆ ได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมคำนวณทางฟิสิกส์ได้
 • มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้เองในอนาคต

เหมาะกับใคร

 • ทุกคนที่อยากเขียนโปรแกรมภาษา Python เป็นแบบเข้าใจจริง ๆ ไม่ใช่ลอกโค้ดตามอย่างเดียว
 • ทุกคนที่ต้องการปูพื้นฐานภาษา Python เพื่อไปต่อยอดเรื่อง Big Data, Machine Learning, Deep Learning
 • เด็กนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ที่ต้องการรู้เรื่องเขียนโปรแกรม
 • เด็กนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ที่ต้องการ Portfolio สำหรับสมัครเรียนต่อ
 • เด็กนักเรียน ม.ต้น ม.ปลาย ที่ต้องการรู้เรื่องเขียนโปรแกรมสำหรับสอบโอลิมปิกวิชาการ สสวท. สอวน.
 • นิสิต นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คณะวิทยาศาสตร์ , ICT
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการความรู้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อเพิ่มเกรดการเรียนในมหาวิทยาลัย
 • นักเรียน นิสิต นักศึกษา ปริญญาโทที่ต้องทำงานวิจัยและใช้ Computer ในการแก้ปัญหา
 • บุคคลที่เบื่อในการเรียนเขียนโปรแกรมแล้วเขียนไม่ได้สักที
 • ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้

สรุป

คอร์สเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ที่สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจน Advance ไม่ว่าท่านจะเป็นนักเรียนนักศึกษา ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การเขียนโปรแกรมมาก่อน หรืออาจจะเคยเขียนโปรแกรมมาก่อนแต่ไม่สามารถประยุกต์เองได้ ก็สามารถเรียนกับทาง EPT ได้

คอร์สของเราสอนโดยอาจารย์ระดับเทพ จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ มีประสบการณ์ทำงานจริงในโปรเจกต์ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เราสอนตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการประยุกต์ระดับสูง สอนชัดเจนสนุกเข้าใจง่ายทั้งเบื้องต้น เบื้องกลาง และเบื้องลึก ไม่ต้องกลัวไม่เข้าใจ ถ้างงหรือสงสัยสามารถสอบถามได้ จากนักเรียนทั้งหมดที่เรียนกับเราจนจบและทำการบ้านครบ เกือบ 100% สามารถเขียนโปรแกรมได้ วัยเรียนสามารถสอบได้คะแนนที่สูงขึ้นอย่างชัดเจน วัยทำงานสามารถนำไปใช้ทำงานได้จริง รวมทั้งต่อยอดเขียนโปรแกรมในระดับสูงขึ้นเองได้

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนแบบจัดเต็มคุ้มสุด ๆ ขอแนะนำ

อ่านรายละเอียดการเรียนเพิ่มเติมได้ที่ https://expert-programming-tutor.com/detail_course/python.php

ตัวอย่างโปรเจกต์ของนักเรียน EPT https://expert-programming-tutor.com/example_project.php

วิดีโอแนะนำคอร์ส

Course Outline

No announcements yet