How to Install EPT_LAB โปรแกรมตรวจการบ้านสำหรับนักเรียน EPT

วิธีติดตั้งโปรแกรมสำหรับ Windows 64-bit

 1. ดาวน์โหลดตัวติดตั้งโดยกดปุ่ม DOWNLOAD FOR WINDOWS64 (จะได้ไฟล์ EPT_LAB_installer.exe) จากเว็บ https://elearn.expert-programming-tutor.com/online_test/download/#eptlabload
  x

 2. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดนี้ ในกรณีใช้ Google Chrome จะเห็นชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดล่าสุดอยู่ที่มุมซ้ายล่าง ผู้เรียนสามารถไปยังโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นี้ได้โดยกดที่สัญลักษณ์ชี้ลงแล้วเลือก Show in folder ดังภาพ
  x

 3. เมื่อเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วให้ดับเบิลคลิกไฟล์ EPT_LAB_installer.exe ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่
  หมายเหตุ: สำหรับเครื่องไหนที่ติดตั้งโปรแกรม Antivirus อยู่ ขอแนะนำให้ปิดก่อนสัก 10 นาทีจนกว่าจะทำการติดตั้งเสร็จครับ เนื่องจากโปรแกรม Antivirus บางตัวจะขัดขวางไม่ยอมให้ติดตั้งโปรแกรมเพราะคิดว่าโปรแกรมนี้เป็นอันตราย แต่ขอรับประกันด้วยเกียรติของ EPT เลยว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ทาง EPT พัฒนาขึ้นมาเอง ไม่มีอันตรายใด ๆ ต่อเครื่องของท่านทั้งสิ้น เราจะใช้งานแค่เรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจคำตอบเวลาทำแบบฝึกหัดเท่านั้น ไม่มีการดึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้นครับ
  x

 4. หลังจากดับเบิลคลิกไฟล์แล้วบางเครื่องอาจจะขึ้นข้อความถาม Do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device? ให้คลิกปุ่ม Yes แล้วรอสักครู่จนติดตั้งเสร็จ จะมีกล่องข้อความแจ้งขึ้นมาให้กดปุ่ม OK
  x
  สิ่งที่จะได้จากขั้นตอนนี้คือ
  • โปรแกรม EPT_LAB ซึ่งจะใช้ในการทำแบบฝึกหัดเขียนโค้ดและตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
  • โปรแกรม RText ซึ่งเป็น Text Editor สำหรับเขียนและรันโค้ดเพื่อทดสอบ
  x

 5. เมื่อติดตั้งเสร็จ เราสามารถเปิดโปรแกรม EPT_LAB ได้ 2 วิธีคือ
  - ดับเบิลคลิกที่ shortcut ที่เขียนว่า EPT_LAB ซึ่งจะอยู่บน Desktop ดังภาพ
  x
  - พิมพ์คำว่า EPT ที่ช่องค้นหาตรงมุมซ้ายล่างของ Windows แล้วคลิกที่โปรแกรม EPT_LAB ดังภาพ
  x

 6. ถ้าการติดตั้งเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเมื่อเปิดโปรแกรมจะพบกับหน้าจอ Login ดังภาพ
  x


วิธีติดตั้งโปรแกรมสำหรับ macOS

 1. ดาวน์โหลดโปรแกรมโดยกดปุ่ม DOWNLOAD FOR MACOS (จะได้ไฟล์ EPT_LAB_01.jar) จากเว็บ https://elearn.expert-programming-tutor.com/online_test/download/#eptlabload
  x

 2. เปิดโปรแกรม Terminal ขึ้นมา โดยการ search ด้วย Spotlight (โปรแกรมที่เป็นรูปแว่นขยายมุมขวาบน) จากนั้นพิมพ์ termianl ในช่อง Search แล้วเลือกโปรแกรม Terminal ตามภาพ
  x

 3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเปิดโปรแกรม EPT_LAB_01.jar
  หมายเหตุ: อย่าลืมเปลี่ยน Path ด้านหลังเป็น Path ของไฟล์ EPT_LAB_01.jar ที่ดาวน์โหลดมาในเครื่องของผู้เรียนด้วยนะครับ

  java -jar -XstartOnFirstThread /Users/Username/Desktop/EPT_LAB_01.jar