ทำโจทย์เขียนโปรแกรม Online และ ตรวจได้ทันที !!!!


โปรแกรมสำหรับนร. EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR.COM ที่จะทำให้นร. ทำโจทย์ของเราและ ตรวจได้ทันทีทุกที่ที่นร. ต้องการ

Downloads!

โปรแกรมตรวจการบ้าน


อภิสิทธิ์สำหรับนักเรียนของ EXPERT-PROGRAMMING-TUTOR เท่านั้น

Downloads!

WHY EPT-LAB :


ทำโจทย์ได้ทุกที่

จริงๆไม่ต้องมีก็ทำได้ทุกที่อยู่แล้ว แค่ตรวจให้เลยจะได้รู้ว่าทำถูกหรือผิด

ตรวจได้ตลอดเวลา

ไล่ลำดับจากง่ายไปหายากเพิ่มทักษะการเรียนรู้

สนุก มั่ง ไม่สนุก มั่ง แต่ก็ต้องทำเพื่อการเรียนรู้

รับทักษะใหม่ๆ ผ่านการลงมือทำ

แล้วคุณจะเพลิดเพลิน!!! กับการเขียนโปรแกรม

ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่/คุณครู มาตรวจ

EPT_LAB - โปรแกรมตรวจการบ้านสำหรับนักเรียนของ EPT

วิธีการใช้งานโปรแกรมตรวจการบ้าน V 1.03 ขึ้นไป : https://elearn.expert-programming-tutor.com/online_test/eptlab_help

OpenJDK 8 - ใช้สำหรับติดตั้งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมตรวจการบ้านได้

Windows 64bit [V 1.03 ขึ้นไป ไม่ต้องใช้]

OpenJDK 8 FOR
WINDOWS64

macOS command line : java -jar -XstartOnFirstThread /Users/Username/Desktop/EPT_LAB_01.jar

windows command line : java -jar c:/Users/Username/Desktop/EPT_LAB_01.jar

EPT Installer - ตัวช่วยในการลงโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับแต่ละคอร์สรวมทั้ง EPT_LAB (For Windows 64-bit)

สะดวกสบายสุด ๆ เพียงกดปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่างนี้ตามคอร์สที่ลงเรียน รอจนดาวน์โหลดเสร็จแล้วดับเบิลคลิกไฟล์ EPT_installer ที่ดาวน์โหลด จากนั้นทำตามขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมแต่ละตัวตามปกติก็เสร็จแล้ว


ทั้งนี้ผู้เรียนที่ลงคอร์สที่มีการเรียนภาษา C / C++ / C# / VB.NET จำเป็นต้องทำการเพิ่ม Environment Path ของตัว Compiler ซึ่งมีวิธีง่าย ๆ ดังนี้ สำหรับภาษา C หรือ C++ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ept_addpath_c_cpp.bat ส่วนภาษา C# หรือ VB.NET ให้ดาวน์โหลดไฟล์ ept_addpath_cs_vb.bat จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วเลือก Run as administrator รอสักครู่เป็นอันจบขั้นตอนครับ


EPT Scripts - ตัวช่วยในการลงโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับแต่ละคอร์ส (For Windows 32-bit)


EPT Scripts - Mirrors (For Windows 32-bit)

How to Use EPT Scripts for Windows

 1. Open Windows PowerShell: โดยคลิกขวาแล้วเลือก Run as Administrator (คลิกที่ตัวโปรแกรม Windows PowerShell ไม่ใช่ที่ไฟล์ Script ที่ดาวน์โหลดมา)
  หมายเหตุ: ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาเป็นไฟล์ Script ไม่สามารถกดรันได้โดยตรง ผู้เรียนจะต้องเปิดตัวโปรแกรม Windows PowerShell ก่อน (สามารถเปิดได้โดย Search หาคำว่า PowerShell ในช่องค้นหาที่มุมซ้ายล่างของ Windows) จากนั้นจึงพิมพ์ command line ใน Windows PowerShell ตามขั้นตอนถัดไป
 2. Windows PowerShell command line c:\> Set-ExecutionPolicy Bypass
  โปรแกรมจะถามว่า Do you want to change the execution policy? ให้ตอบ Y
 3. Windows PowerShell command line> your_path
  ให้เปลี่ยน your_path เป็นตำแหน่งที่ไฟล์ Script ที่โหลดมาอยู่ เช่น C:\Users\xxx\Downloads\ept_j103.ps1
 4. Wait until PowerShell show message "------------------Finish EPT Installation---------------------"
 5. การลงโปรแกรมด้วยวิธีนี้ ระบบจะลงโปรแกรมตรวจการบ้านให้และสร้างไฟล์สำหรับเปิดโปรแกรมตรวจการบ้านให้บน Desktop ชื่อ "ept_lab.Bat" ผู้เรียนสามารถดับเบิ้ลคลิกไฟล์นี้เพื่อเปิดโปรแกรมตรวจการบ้านได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ command line เองครับ

EPT Scripts - ตัวช่วยในการลงโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับแต่ละคอร์ส (MacOS)

How to Use EPT Scripts for MacOS

ใครงงกับขั้นตอนเหล่านี้ให้ลง Course Super User (LINUX + Git ( SU101 ) ร่วมด้วย )

ขั้นตอนด้านล่างนี้จำเป็นต้องอ่านทุกตัวอักษรที่ขึ้นมาใน Console เพื่อความเข้าใจ ย้ำอีกครั้งเพื่อความเข้าใจและในกรณีที่ มี Error จะได้รู้

หากทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ไม่สำเร็จสามารถดูวีดีโอสอนอย่างละเอียดได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=lHYK4GWUBe0

 1. open terminal
  1. โดยการ search ด้วย Spotlight (โปรแกรมที่เป็นรูปแว่นขยายมุมขวาบน)
  2. พิมพ์ termianl ในช่อง Search
  3. เลือกโปรแกรม Terminal ตามภาพ
  การเปิด terminal ใน mac (เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 2. ทำการ Copy File ที่ Download มาไปไว้ที่ Desktop หรือ folder อื่น ที่นักเรียนต้องการ cp PATH_OF_DOWNLOADED_FILE ~/Desktop/EPT_LAB_MAC.sh

  PATH_OF_DOWNLOADED_FILE = ตำแหน่งของ File ที่ Download มา เช่น /Users/YOUR_USER_NAME/Downloads/EPT_LAB_MAC.sh

  ตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องเปลี่ยนเป็น สำหรับเครื่องทั่วๆไป cp ~/Downloads/EPT_LAB_MAC.sh ~/Desktop/EPT_LAB_MAC.sh copy file ใน mac (เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์)
 3. change current directory to desktop cd ~/Desktop
 4. change permission of the downloaded file sudo chmod 777 EPT_LAB_MAC.sh

  หมายเหตุ password จะไม่แสดงในหน้า Console

 5. run the downloaded file ./EPT_LAB_MAC.sh

  หมายเหตุ โปรแกรมอาจจะมีการถาม PASSWORD ถามให้ตอบ หรือบังคับให้ Download/UPDATE

  • MACOS-ต้องเป็น version ใหม่
  • XCODE-ตัวเขียนโปรแกรม C/C++ ต้องเป็น version ใหม่
  ซึ่งเราไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากลงตามที่มันสั่งซึ่งอาจจะใช้เวลานานมาก MAC ลำใยมากเรื่องนี้ ถ้าไม่มี NET แรงๆ จะใช้เวลานานมาก ซึ่งเราจำเป็นต้องรอ

 6. change permission of the EPT_LUNCH sudo chmod 777 EPT_LUNCH.sh

  หมายเหตุ password จะไม่แสดงในหน้า Console

 7. ตั้ง Default Program ที่ไว้รัน EPT_LUNCH

  1. เปิด โปรแกรมโดยการ Click ขวา
  2. เลือก Open With
  3. เลือก Other...
  4. ตรง Enable เลือก All Application (โดยส่วนมากจะเป็น Default Recommended Application)
  5. ไปที่ Applications (จาก Favorites ด้าน ซ้าย)
  6. ไปที่ Utilities
  7. ไปที่ terminal
  8. เลือก Always Open With
  9. กด OK

 8. การลงโปรแกรมด้วยวิธีนี้ ระบบจะลงโปรแกรมตรวจการบ้านให้และสร้างไฟล์สำหรับเปิดโปรแกรมตรวจการบ้านให้บน Desktop ชื่อ "EPT_LUNCH.sh" ผู้เรียนสามารถดับเบิ้ลคลิกไฟล์นี้เพื่อเปิดโปรแกรมตรวจการบ้านได้เลยโดยไม่ต้องพิมพ์ command line เองครับ
 9. Verify ว่า ลงโปรแกรมต่าง ๆ สำเร็จ
  • ตรวจสอบการลง JAVA java -version ต้องได้ผลประมาณนี้ หมายเหตุ version ต้องเป็นตามที่นร. Download มา openjdk version "13.0.1" 2019-10-15
   OpenJDK Runtime Environment (build 13.0.1+9)
   OpenJDK 64-Bit Server VM (build 13.0.1+9, mixed mode, sharing)

  • ตรวจสอบการลง Python (เฉพาะ Course Python) python3 --version ต้องได้ผลประมาณนี้ หมายเหตุ version ต้องเป็นตามที่นร. Download มา Python 3.6.4 :: Anaconda, Inc.
  • ตรวจสอบการลง C++ Compiler (เฉพาะ Course C/C++) g++ --version ต้องได้ผลประมาณนี้ หมายเหตุ version ต้องเป็นตามที่นร. Download มา Configured with: --prefix=/Applications/Xcode.
   app/Contents/Developer/usr --with-gxx-include-
   dir=/usr/include/c++/4.2.1
   Apple LLVM version 7.0.2 (clang-700.1.81)
   Target: x86_64-apple-darwin14.5.0
   Thread model: posix

 10. การ ตั้ง Path ใน โปรแกรมตรวจการบ้านสำหรับ Python
  1. ตามหาก่อนว่า Python ในเครื่องของเรา อยู่ที่ไหน which python3 โปรแกรมจะแสดงผลออกมาเป็น PATH ไปยัง Python ของเรา หมายเหตุ ระวังให้ดี python มาตรฐานของ MAC คือ Python 2 แต่เราเรียน Python 3 ต้องพิมพ์ which python3 /anaconda3/bin/python3 หมายเหตุ แต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกัน
  2. copy path ที่แสดงออกมาใน Console ของนักเรียนไว้ใน Clipboard
  3. เปิดโปรแกรมตรวจการบ้านโดยการ Double Click ที่ File EPT_LUNCH.sh เมื่อ Login เสร็จแล้วให้ไปที่ เครื่องหมายเฟืองมุมขวาบน
  4. เอาสิ่งที่ Copy ใน Clipboard มาวาง กด OK กดปิดแล้วเปิดโปรแกรมใหม่ Config Python On EPT_LAB
   Click ขวา กด วาง
   Config Python On EPT_LAB

EPT Kids - โปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ สำหรับนักเรียน EPT

EPT Software Collection - Download free backup JDK and other softwares

Let's Get In Touch!


ข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่